CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

We willen de kinderen graag iets meegeven tijdens de dienst en van de preek.
De afgelopen periode zijn er een aantal diensten geweest waarbij de kinderen ook tijdens de preek in de dienst aanwezig waren. Een positieve ervaring, waaruit bleek dat de oudste kinderen verrassend veel meekrijgen van de preek. Graag willen we deze lijn doortrekken en de kinderen leren luisteren naar de preek.

Vanaf oktober '18 zal er daarom 1x per 2 weken kindernevendienst zijn in plaats van wekelijks. De kinderen zullen dus de ene week kindernevendienst hebben, de andere week in de dienst aanwezig zijn. De kinderen krijgen een meeschrijfboekje, zodat ze, als er geen kindernevendienst is, opvallende dingen, vragen, etc. kunnen opschrijven in het boekje. De week erop zullen we hier tijdens de kindernevendienst op terug komen.

De zondagsschool verandert niet, die zal gewoon wekelijks blijven.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Tijdens elke zondagochtenddienst is er zondagschool en zoals hierboven vermeld vanaf oktokber 1x per twee weken kindernevendienst.

De kinderen zijn eerst gewoon in de dienst. Na het gebed is er een kindermoment. In dit kindermoment wordt kort aangestipt waar we mee bezig gaan. Na het kindermoment zingen we een kinderlied. Dit lied wisselt elke maand en is terug te vinden op de site van de kerk. Na het kinderlied gaan de kinderen naar de Schakel voor zondagschool en kindernevendienst.

Onder het naspel van het lied na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk.
De zondagschool is voor kinderen van de basisschool van groep 1 t/m 4. We lezen een bijbelverhaal, en doen daarna een bijpassende activiteit zoals een spel of knutsel.

De kindernevendienst is voor kinderen van de basisschool van groep 5 t/m 8. We lezen een bijbelverhaal, praten erover door of doen bijvoorbeeld een bijpassende puzzel.
We gebruiken hiervoor de methode Bijbelbasics van het NBG. Zondagschool en kindernevendienst behandelen per zondag hetzelfde bijbelgedeelte, elk op z’n eigen niveau. Bij die methode horen ook kaartjes. Elke week krijgen de kinderen een kaartje met aan de ene kant een bijbeltekst van die week en aan de andere kant een bijpassende afbeelding. De kaartjes die over blijven liggen in de Schakel, iedereen die wil kan een kaartje meenemen.

Aanspreekpunt zondagschool en kindernevendienst: Jaap Steenbergen