CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

De ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn vindt u in onderstaande documenten.

 

ANBI  gegevens CGK Kornhorn 

jaarcijfers 2017

 

Privacy wetgeving

 
De wet op de privacy wordt aangescherpt en dit heeft ook consequenties voor de afkondigingen en voorbedes. Er mogen geen persoonlijke dingen meer uitgezonden worden via kerkomroep (en dus ook niet via de kerktelefoon). De kerkenraad heeft er daarom voor gekozen dat de afkondiging van de voorbedes niet meer door de ouderling aan het begin van de dienst bij de overige afkondigingen gedaan wordt, maar door de predikant vlak voor het eerste gebed. Deze afkondiging en het daaropvolgende gebed worden niet meer uitgezonden en zullen dus niet meer te horen zijn via kerkomroep en kerktelefoon. We begrijpen, dat dat bijzonder jammer is voor onze eigen gemeenteleden, die op deze manier de diensten beluisteren. Dit is helaas een gevolg van de privacy wetgeving die de overheid heeft ingesteld. We beseffen dat de leden die niet de mogelijkheid hebben om naar de kerk te gaan, toch graag mee willen leven en op de hoogte willen zijn van het wel en wee, zodat ook zij leden in hun persoonlijke gebeden kunnen gedenken. Daarom wordt de gemeente opgeroepen naar elkaar om te zien en elkaar op andere wijze te informeren. Deze wet heeft ook gevolgen voor onze bijdrage aan het Kerkblad voor het Noorden. Hierin zullen ook geen persoonlijke dingen meer vermeld mogen worden. Meer informatie over deze wet kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/voorbereiden-op-de-avg Het Schakelkontakt en de gemeentegids mogen blijven bestaan, omdat die niet (langer) buiten de gemeente verspreid worden. Zij zijn niet openbaar beschikbaar. Wel wil de kerkenraad met de redactie van het Schakelkontakt wijzen op een andere wet die niet geschonden mag worden: de auteurswet. Er zijn auteurs die bewust op zoek gaan naar publicaties waarin hun werk ongevraagd gepubliceerd is en hun auteursrecht via de rechter opeisen. Zij staan in hun recht. Schending van het auteursrecht past ons niet. Daarom zullen onder de verantwoordelijkheid van de kerk geen gedichten e.d meer gepubliceerd worden  (in het schakelkontakt of op de website, op de nieuwsbrief of in liturgieën, etc), tenzij de indiener zwart op wit kan bewijzen dat de auteur daarvoor toestemming heeft gegeven. Voor het publiceren en projecteren van bepaalde liederen in de erediensten heeft de kerk wel een licentie (zie http://nl.ccli.com).