21 november Eeuwigheidszondag
9.15 uur ds. J. Sijtsma, Middelstum
14.00 uur br. K.J. Nijenhuis herdenken gemeenteleden
Collecten: Kerk, Evangelieverkondiging Israël, Jeugdwerk

28 november
9.15 uur ds. S.B. van der Meulen
14.00 uur kand. P. Zuidema (GKV)
Collecten: Onderlinge bijstand, Kerk, Red een Kind

05 december
9.15 uur ds. B. Coster, Rouveen
14.00 uur ds. H. van der Ham
Collecten: kerk, zending, jeugdwerk

12 december
9.15 uur ds. A. Dorst, Surhuisterveen, bevestiging ambtsdragers
14:00 uur kand. J. van Limbeek
Collecten: kerk, onderhoudsfonds kerk, stichting Sparrow

19 december
9.15 uur ds. G. Bruinsma, Heilig Avondmaal
14:00 uur ds. G. Bruinsma (nabetrachting)
Collecten: diaconie, Woord en Daad

25 december 1e Kerstdag
9.15 uur br. K.J. Nijenhuis
13.30 uur Kinderkerstfeest
Collecten: diaconie, kerkelijke kassen, Red een Kind

26 december 2e Kerstdag
9.15 uur br. K. Apoll
Collecten: kerk, onderlinge bijstand

31 december
19.30 uur br. E. Evers
Collecten: kerk, evangelieverkondiging Israël, Voedselbank Grootegast-Marum

1 januari
10.00 uur Dienst georganiseerd door Commissie Bijzondere Diensten

2 januari
9.15 uur ds. M.J. van Keulen
14.00 uur ds. H. Carlier

De collecten kunnen ook overgemaakt worden naar
IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.