CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 
 

29 maart
Uitzending, 09.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: kerk/onderlinge bijstand/Open Doors 

5 april
Uitzending, 09.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: kerk/bloemenfonds/Red een Kind

10 april Goede Vrijdag
Uitzending,19.00 uur ds. R. Jansen
Collecte: Kerk en Israël

12 april 1e Paasdag
Uitzending, 09.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: zending/onderhoudsfonds kerk/
vakantiebijbelfeest

13 april 2e Paasdag
Uitzending, 10.00 uur ? Commissie Bijzondere Diensten
Collecte: nog niet bekend

19 april
Uitzending, 09.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: kerk/zending/kinderwerk

26 april
Uitzending 09.15 uur ds. R. Jansen
14.00 uur nog onbekend
Collecten: kerk/kerkelijke kassen/CGK Vrouw