CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 
 
01 juli   
09.15 uur  br. K.J. Nijenhuis
14.00 uur  ds. R. Jansen
Collecten: kerk/diaconie/Bond tegen vloeken

08 juli   
09.15 uur  ds. R. Jansen
14.00 uur  ds. P. Drost, GKv Delfzijl   
Collecten: kerk/zending/diaconie
 
15 juli  slotzondag
09.15 uur  ds. R. Jansen
13.00 uur  ds. R. Jansen
Collecten: onderlinge bijstand/kerk/onderhoud kerk en gebouwen
 
22 juli   
09.15 uur  student R. de Jong, Dokkum
14.00 uur  student R. de Jong, Dokkum
Collecten: Theologische Universiteit/wijkdames/
                   diaconaal project CGK: opvang gehandicapten

29 juli   
09.15 uur  br. H. Stuiver, leesdienst
14.00 uur  br. H. Helmus, leesdienst
Collecten: diaconie/Red een Kind/onkosten koffiedrinken
 
05 augustus  
09.15 uur  prof. G.C. den Hertog, Apeldoorn
14.00 uur  prof. G.C. den Hertog, Apeldoorn
Collecten: kerk/kerkelijke kassen/jeugdwerk

12 augustus 
09.15 uur  ds. H. de Vries, GKv Hattem
14.00 uur  br. E. Evers, leesdienst
Collecten: zending/kerk/diaconaal project CGK:Christelijk onderwijs

19 augustus  
09.15 uur  ds. J. Sijtsma, Middelstum
14.00 uur  ds. J. Sijtsma, Middelstum
Collecten: kerkelijke kassen/rente en aflossing/zending 

26 augustus 
09.15 uur  ds. R. Jansen Voorbereiding Heilig Avondmaal
14.00 uur  ds. A.A.L. Aalderink, Zwaagwesteinde
Collecten: diaconie/kerkelijke kassen/sponsorkinderen via Woord en Daad
 
    

Tijdens de morgendienst is er zondagschool en kindernevendienst.

Voor de allerkleinsten is er oppas.