24 april
9.15 uur ds. J. Huisman, Stadskanaal
14.00 uur ds. M.B. Visser, Leeuwarden
Collecten: kerk, kerkelijke kassen, wijkbezoekers

01 mei
09.15 uur ds. R.W.J. Soeters, Leeuwarden
14.00 uur ds. A.J. van Zuijlekom, Stadskanaal
Collecten: diaconie, bloemenfonds, stichting Pikulan

08 mei
11.00 uur ds. G. Bruinsma, Sneek
14.30 uur ds. J. Nutma, Drachten
Collecten: kerk, kerkelijke kassen, jeugdwerk

15 mei
09.15 uur ds. J. Sijtsma, Middelstum
14:00 uur ds. J. Sijtsma, Middelstum
Collecten: kerk, zending, voedselbank Grootegast-Marum

22 mei
09.15 uur ds. M. Oppenhuizen, Apeldoorn
14.00 uur br. K.J. Nijenhuis (kerk-school-gezinsdienst)
Collecten: kerk, evangelieverkondiging Israël, Oxfam Novib

26 mei Hemelvaart
09.15 uur ds. J. Sijtsma, Middelstum
Collecten: kerk, Strandheem

29 mei
09.15 uur ds. J. Oosterbroek, Dronten
14.00 uur leesdienst?
Collecten: hulpverlening, diaconie, kinderwerk

De collecten kunnen ook overgemaakt worden naar IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.