Uitzenddiensten  

16 mei
9.15 uur br. K.J. Nijenhuis
Collecten: kerk/red een kind/jeugdwerk

23 mei 1e Pinksterdag
9.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: kerk/zending/diaconie

24 mei 2e Pinksterdag
10.00 uur Dienst georganiseerd door Commissie Bijzondere Diensten
Collecten: onbekend

30 mei
9.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: kerk/evangelieverkondiging Israël/NBG

06 juni
09.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: diaconie/Woord en Daad

13 juni
09.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: kerkelijke kassen/kerk/kinderoppas

20 juni
09.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: kerk/wijkdames/EO Metterdaad

27 juni
09.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: kerk/diaconie/kinderwerk

 

De collecten kunnen overgemaakt worden naar
IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.