CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

                                                                            

20 augustus
09.15 uur     ds. M.B. Visser, Leeuwarden
14.00 uur     ds. M.B. Visser, Leeuwarden
Collecten:    kerkelijke kassen/rente en aflossing/onderhoud beamer

27 augustus                
09.15 uur     ds. R. Jansen                                 
14.00 uur     ds. T. van der Wekken, Dokkum                                 
Collecten:    diaconie/kerkelijke kassen/kinderwerk

03 september         
09.15 uur    ds. R. Jansen viering heilig Avondmaal
14.00 uur    ds. J. Oosterbroek, Kantens
Collecten:    kerk/bij de uitgang:sponsorkinderen Woord en Daad

10 september               
09.15 uur    ds. R. Jansen   
14.00 uur    ds. A.A.L. Aalderink, Zwaagwesteinde
Collecten:    kerk/wijkdames /jeugdwerk

17 september   
09.15 uur    ds. R. Jansen startzondag            
14.00 uur    ds. R. Jansen
Collecten:    jeugdwerk/kerkelijke kassen/Open Doors (noodhulp Nigeria)

24 september       
09.15 uur    ds. G. Bruinsma, GKv Frieschepalen
14.00 uur    ds. R. Jansen
Collecten:    diaconie/kerkelijke kassen/diakonaal project CGK – christelijk onderwijs Oekraïne

 

Tijdens de morgendienst is er zondagschool en kindernevendienst. Voor de allerkleinsten is er oppas.