26 november
09.15 uur ds. M. Oppenhuizen
14.00 uur ds. M. Oppenhuizen
Collecten: Kerk/Onderlinge bijstand/Wijkbezoekers

03 december
09.15 uur Prof. H. Selderhuis
14.00 uur ds. J.W. Ester
Collecte: Kerk/Zending/Onderhoud Kerk

10 december
09.15 uur Br H. Stuiver, Voorbereiding H.A.
14.00 uur ds. J. Nutma
Collecten: Kerk/Onderhoud fonds Kerk/Woord en Daad

17 december
09.15 uur ds. J van ’t Spijker, Heilig Avondmaal
14.00 uur ds. J van ’t Spijker
Collecten: Diaconie

24 december
09.15 uur ds. J. Sijtsma
Collecten: Diaconie/Kerkelijke kassen/Jeugdwerk

18.30 uur Kerstnachtdienst

25 december 1e Kerstdag
10.00 uur br. K. Nijenhuis
Collecten: Kerk/ Evangelisatieverk. Israël/ Voedselbank

26 december 2e Kerstdag
09.30 uur Commissie Bijzondere Diensten
Collecten: Nog niet bekend

31 december
09.15 uur ds. R. Sietsma
14.00 uur ds. J. Oosterbroek
Collecten: Kerk/ Onderlinge Bijstand/ Oekraïne

 

De collecten kunnen ook overgemaakt worden naar IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.