26 mei
09.15 uur student R. v.d. Linden
14.00 uur student R. v.d. Linden
Collecten: Hulpverlening/Diaconie/Red een Kind

02 juni voorber. Heilig Avondmaal
09.15 uur ds. R. Sietsma NGK 
14.00 uur ds. J. Oosterbroek
Collecten: Kerk/Zending/Jeugdwerk

09 juni viering Heilig Avondmaal
09.15 uur ds. S.B. v.d. Meulen 
14.00 uur ds. S.B. v.d. Meulen
Collecten: Diaconie

16 juni
09.15 uur br. H. Helmus
14.00 uur br. B. Koerts
Collecten: Kerk/Kerkelijke kassen/Woord en Daad

23 juni
09.15 uur ds. J. Nutma
14.00 uur ds. J. Nutma
Collecten: Kerk/Wijkdames/ Wijkdames

30 juni kerk-schoolgezinsdienst
10.00 uur br. J. Woltjer Groningen 
14.00 uur evangelist B. Noteboom Finsterwolde
Collecten: (nog niet bekend)

 

De collecten kunnen ook overgemaakt worden naar IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.