Uitzenddiensten  

01 januari 2021
10:00 uur ds. R. Jansen
Collecten: kerk/diaconie

03 januari
9.15 uur ds. A.C. van der Wekken
Collecten: bloemenfonds/TUA/jeugdwerk

10 januari
9.15 uur br. H. Helmus
Collecten: kerk/onderlinge bijstand/wijkdames

17 januari
9.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: wijkdames/onderhoudsfonds kerk/diaconie

24 januari
9.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: kerkelijke kassen/kerk/sponsorkinderen Woord en Daad

31 januari
9.15 uur ds. R. Jansen
Collecten: zending/kerk/voedselbank Grootegast-Marum

 

De collecten kunnen overgemaakt worden naar
IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.