CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

Derde collecte

 
Iedere zondagochtend wordt er bij de uitgang door de kinderen gecollecteerd voor een goed doel.  ’s Middags staat er niemand bij de uitgang, maar kunt u uw bijdrage in de daarvoor bestemde collectebussen bij de uitgang doen.
 
De derde collecte op 27 mei is bestemd voor Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden gevolgd of verdrukt.
Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daardoor gesloten zijn.
 
Er liggen ook machtigingskaarten op de tafels in beide hallen 
 

Avondmaal

In onze gemeente wordt 5 keer per jaar het avondmaal gevierd. Het avondmaal werd door de Here Jezus zelf ingesteld op dezelfde avond dat de Heer Jezus werd verraden. Dit vinden wij in 1 Korinthiërs 11:24-25.

“En nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis”. De reden waarom we het Avondmaal in acht nemen, is dat Jezus Christus ons dit geboden heeft te doen.

Indien u niet in staat bent om zowel in de kerk als in 'het Hooge heem' met de gemeente het heilig avondmaal te vieren, dan bestaat er de mogelijkheid om dit thuis te doen. U kunt meeluisteren via de kerktelefoon of kerkomroep. Één van de diakenen zal u dan thuis, voor aanvang van de dienst, voorzien van brood en wijn. Op deze manier zijn we met elkaar in Christus verbonden. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken.

 

Sponsorkinderen Red een Kind/Woord en Daad

Als gemeente hebben wij 9 sponsorkinderen en 1 gezin. Door uw/jullie giften kunnen de kinderen naar school en zo een goede toekomt opbouwen. Blijft u dit belangrijke werk steunen? U kunt uw gift overmaken op reknr. NL43 RABO 0341 0783 44 T.n.v. diaconie Chr. Geref. Kerk Kornhorn. Alvast heel hartelijk dank namens de kinderen en hun gezinnen.

Regelmatig ontvangen wij post van de sponsorkinderen. Ze stellen het op prijs om iets van ons te horen. Dit stimuleert en bemoedigd hen. Stuurt u/jij een kaartje of tekening terug? Foto’s en adressen hangen in beide hallen van de kerk.

Graag als afzender CGK kornhorn gebruiken. Vermeld nooit uw eigen adres!

Graag voldoende frankeren.

Hieronder ziet u twee brieven die we ontvangen hebben van de sponsorkinderen Andrea en Milton

 

 

 

Postadressen sponsorkinderen Red een Kind:

 

Parasurum is een jongen uit India (07-06-2003)

HAC-BO5-0340

Postbus 40169

8004 DD Zwolle

 

Basava is een jongen uit India (01-12-2005)

HAC-BO5-0345

Postbus 40169 

8004 DD Zwolle

 

Mamatha is een meisje uit India (15-06-2006)  

HAC-BO5-0348

Postbus 40169

8004 DD Zwolle

 

Familie Ndikumagenge  Joseph

BI-HC-E01-0319

Postbus 40169

8004 DD Zwolle

 

Josue Ishimwe  (jongen)

RW-AEE-B07-0224

Postbus 40169

8004 DD Zwolle

 

Gegevens sponsorkinderen Woord en Daad:

 

Milton Augusto De Leon Mazariegos (15-04-2003)

62210170

Postadres

AMG- int Guatemala

Sponsorschip Department

Apartado 2.936

01901 GUATAEMALA-CITY Guatemala C.A.

 

Akim OROU GADO (01-01-2006)

68110010

Postadres 

DEDRAS-ong
BP 215
PARAKOU Benin

 

Andrea Elizabeth Rosales Romero (30-11-2004)

62108690

Postadres

AMG-int Guatemala
Sponsorship Department
Apartado 2.936
01901 GUATEMALA-CITY Guatemala C.A.

 

Aldrine Gaon Ebron (26-06-1997)

18118109

Postadres

AMG Philippines
UP Campus
PO Box 228
University of the Philippines
Diliman, QUEZON CITY 1101 The Philippines

 

Pengdewendé Hélène Nabi  (24-12-1999)

76131032

Postadres

CREDO

Sponsorship department
BP 3801
OUAGADOUGOU Burkina Faso

 

Schrijft u/jij post in het Nederlands? Woord en Daad zorgt voor zowel de vertaling als verzending van alle post.

Woord en Daad

Postbus 560

4200 AN Gorinchem