Berichtje van de jeugdclub 


1 x per 2 weken komen we als jeugdclub bij elkaar. Tijdens de laatste clubavond hebben we het Bijbelverhaal van de kamerling uit Ethiopië behandeld. De kamerling begreep niet wat hij las, maar gelukkig stuurde God Filippus op zijn pad. Zo begreep hij later toch wat hij las. Wij mensen begrijpen soms niet alles. Zo hebben wij jongeren veel vragen over de bijbel en het geloof. Deze vragen hebben we op een papier geschreven. Ze hangen op het prikbord boven de kapstokken in de hal.

Onze vraag is of u/jij ons wilt helpen om meer duidelijkheid te krijgen. U kunt dit doen door uw antwoorden op de briefjes te schrijven. We komen na elke clubavond met nieuwe vragen, dus kijkt u/jij regelmatig even op het prikbord?

Groeten van de jeugd