CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

  
Woensdag 19 september naar Waschmuseum Opende
 
Woensdag 19 september willen wij een gezellige middag voor de ouderen organiseren.
We gaan naar het Waschmuseum in Opende.
Wilt u mee, graag even aanmelden bij een van de wijkdames.
Heeft u vervoer nodig, dan ook even aangeven bij de wijkdames dan regelen wij vervoer.
Meer informatie volgt op het liturgieblad.
 

Schakelclub 19 september 18.00 uur

 
19 september beginnen we met een gezellige startavond: 18:00u t/m 20:00u!! Samen eten en een spelcircuit bij/in de Schakel! Graag aangeven of je komt i.v.m het eten!!
  

Op donderdag 20 september om 20 uur is er een informatieavond over de levensdoelgroep (LDG)
      

  
 
Wilt u of jij in 11 lessen nadenken over het doel van je leven?

Wilt u/jij eens bekijken of de levensdoelgroepen wat voor u/jou zijn?
 
Kom dan naar de informatieavond op 20 september om 20 uur in de schakel.
 

Rommel- en boekenmarkt zaterdag 22 september 09.00 - 13.00 uur

Voor de rommel- en boekenmarkt zoeken wij dames of heren voor het bakken van cake of koek. Graag aan Els Hoogsteen melden: tel:659512 

 

Mijn Bijbelwoordenboek


In Handelingen 8:26-40 komen we een kamerheer uit Ethiopië tegen. Hij is onderweg en leest het boek Jesaja. Dat is mooi! Het is goed om Gods Woord te lezen. Deze kamerheer mag gelukkig zijn (vooral in die tijd) dat hij kan lezen en hij heeft ook nog eens een goed boek uitgekozen.
Maar deze geschiedenis laat zien dat je met dat alleen er niet bent. De kamerheer leest wel, maar begrijpt niet wat hij leest. Pas als hij het begrepen heeft, kan hij er ook naar leven. Nadat hij begrepen heeft wat hij leest, gaat hij dan ook meteen over tot handelen: Hij wil zich laten dopen.
Kennis en praktijk staan in de bijbel niet los van elkaar. Je hebt kennis van Gods waarheid nodig om er in de praktijk naar te kunnen handelen. Omgekeerd laat de praktijk van je leven zien of je kennis van Gods waarheid hebt.
Voor ons is dat niet anders. Je kunt lezen, je hebt een bijbel, maar begrijp je ook wat je leest?
Om te verstaan wat God in Zijn Woord tot ons wil zeggen, hebben we niet alleen Zijn Woord, maar ook Zijn Geest nodig. De berijmers van Psalm 25 brachten dat samen in het gebed: 'HERE, maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend'
Het is de Geest (Handelingen 8:29) die Filippus naar de kamerheer stuurt. Zo gebruikt de Geest mensen om naar medemensen te getuigen van de Waarheid.
Ook in ons midden en om ons heen zijn mensen die de vraag 'begrijpt u ook wat u leest?' met 'nee' beantwoorden.
Graag zouden we daar samen mee bezig gaan. Dat doen we door samen te komen, samen te bidden, samen te lezen, samen te luisteren, samen te leven.

De bedoeling is dat we gaan begrijpen wat we lezen door samen in gebed op zoek te gaan naar de betekenis van Bijbelwoorden

Uitwerking
1. U of jij ontvangt een 'woordenboek' (Mijn bijbelwoorden-boek). In dit woordenboek staan alle bijbelwoorden die behandeld gaan worden. Elke dienst kun je, wanneer je dat wilt, aantekeningen maken en zo je eigen bijbelwoorden-boek compleet maken.

2. Voor elke dienst meldt iemand zich aan bij ds. Robbert Jansen om alvast naar het bijbelwoord te kijken. Deze persoon kiest een tweede persoon uit waarmee hij of zij minstens 25 jaar in leeftijd verschilt. Deze tweede persoon kijkt ook naar hetzelfde bijbelwoord. Samen geven deze twee kort (max. 2 minuten) in de dienst weer wat hun bevindingen zijn. Dat kan d.m.v. het (ruim op tijd) opgeven van een lied, schrijven van een lied / gedicht / opstel, maken van een kunstwerk, tekening, moodboard enz.

Meld je nu aan voor de voorbereiding van de volgende diensten:

Amen (16 september 2018)

Bekering (23 september 2018)

 

Kinderkoor de Regenboog heeft een Cd opgenomen!

Wilt u ook thuis genieten van 10 prachtige liedjes gezongen door ons kinderkoor, dan is de Cd te koop voor € 5,-. De Cd’s zijn te vinden in de beide hallen van de kerk, evenals een spaarpotje waar het geld in kan. Het geld kan ook worden overgemaakt op rekeningnummer NL81 INGB 0000 7180 11 t.n.v. D. Apoll.