CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Corona

 

Corona houdt ons allemaal in de greep. Het virus zorgt er voor dat het maatschappelijk leven wereldwijd wordt stilgezet. Het heeft invloed op ons werkzame en ons sociale leven. Scholen worden gesloten, opa en oma in het verzorgingshuis mogen geen bezoek en het medisch personeel en artsen maken overuren. Heel de strakke planning van de westerse wereld loopt vast, alle maakbaarheid wordt bespot. Niemand kan er omheen: het Corona-virus waart rond.

Corona komt uit het Latijn en betekent kroon of krans. Gezien de macht en de invloed die het virus thans uitoefent is dat een passende naam. Ongedacht dat een virus wereldwijd zo veel invloed kan uitoefenen. Corona: de nieuwe regerende wereldmacht? Je kan je er zomaar ongemakkelijk, zelfs angstig bij voelen.

Het zou ons ook zomaar de moed kunnen ontnemen: want hoe gaat dit verder? En welke “zekerheden” staan nog meer ter discussie als deze crisis op termijn is opgelost?

Al die vragen zouden ons zomaar af kunnen leiden van hoe het werkelijk zit. Wie er werkelijk regeert. Wie gekroond is met de de hoogste kroon. Wie er regeert in eeuwigheid.

Juist in deze veertig dagen tijd (quarantaine) leven we toe naar de aanloop van de kroning van koning Jezus. Voordat Hij echter met eer wordt gekroond door de Vader en Zijn rechtmatige plaats aan de rechterhand van de Vader mag innemen, staat Hem nog een andere kroning te wachten.

Een kroning door de machthebbers van de toenmalige wereld. Machthebbers die aangestoken door het zonde virus een wreed regime uitoefenen over de wereld. Het zonde virus heeft iedereen in zijn greep. Wanneer ze aanvoelen dat Jezus hen wilde onttronen om Gods koninkrijk van recht en gerechtigheid gestalte te geven, grijpen ze slinks en hard in. In een schijnproces kronen ze Jezus als koning der Joden met een doornenkroon... Ze veroordelen Hem tot de kruisdood. Daarmee leek hun macht geborgd en bezegeld.

Hoe wrang voor hen dat zij juist zo hebben meegewerkt aan het reddingsplan wat God heeft bedacht voor deze wereld. Juist door Jezus dood is de schuld van de zonde betaald. En door Jezus opstanding is de macht van zonde en de dood overwonnen. Hij is nu bij zijn Vader in de hemel, gekroond met de eeuwige kroon. Van daar volgt Jezus ons, bidt en pleit Hij voor ons en zorgt Hij voor ons.

Wie gelooft in Jezus en zich vastklampt aan Jezus’ reddend uitgestoken hand, mag met Hem leven in eeuwigheid. Dan leef je van het zonde virus bevrijd met Hem in eeuwigheid. Dan kom je werkelijk tot het doel van je leven.

In deze tijd van onzekerheid die Corona heet, mogen wij onze blik op Jezus richten. Hij is onze hoop en zekerheid, Hij heeft alle macht. Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijne troon!

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer, aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal, wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer, voor zulke wond’re pracht.

Hartelijke groet,
Kees Nijenhuis.

 

Mededeling betreffende Corona

Beste broeders en zusters,

Vanwege de verspreiding van het corona-virus en de informatie en oproep van de overheid in deze zullen tot nader bericht geen kerkdiensten plaatsvinden in het kerkgebouw.

Via kerkomroep kunt u 's morgens meeluisteren naar een uitzending. 

Aan wie graag gaven in de collecte wil doen, wordt gevraagd een gift naar de kerk over te maken.

Dit alles doet ons nog eens nadrukkelijk beseffen hoe rijk gezegend we zijn dat we zo vaak ongestoord konden samenkomen om de Here te dienen. Met verlangen zien we uit naar het moment waarop dat weer kan.

Laten we samen steeds in gebed zijn dat Zijn Koninkrijk komt en dwars door dit alles heen gebouwd wordt.

In Christus verbonden!

Namens de Kerkenraad CGK Kornhorn,
Kees Nijenhuis, voorzitter

  

Bijbelwoordenboek

Regelmatig is er op zondagmiddag een leerdienst waarin we samen stil staan bij de Bijbelse betekenis van een bepaald woord.

Uitwerking
1. U of jij kunt een 'woordenboek' (Mijn bijbelwoorden-boek) ontvangen. In dit woordenboek staan alle bijbelwoorden die behandeld worden. Elke dienst kun je, wanneer je dat wilt, aantekeningen maken en zo je eigen bijbelwoorden-boek compleet maken.

2. Voor elke dienst meldt iemand zich aan bij ds. Robbert Jansen om alvast naar het bijbelwoord te kijken. Deze persoon kiest een tweede persoon uit waarmee hij of zij minstens 25 jaar in leeftijd verschilt. Deze tweede persoon kijkt ook naar hetzelfde bijbelwoord. Samen geven deze twee kort (max. 2 minuten) in de dienst weer wat hun bevindingen zijn. Dat kan d.m.v. het (ruim op tijd) opgeven van een lied, schrijven van een lied / gedicht / opstel, maken van een kunstwerk, tekening, moodboard enz.
In de hal van De Schakel hangt een lijst met data.

Je kunt je aanmelden bij ds. Robbert Jansen