CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

GO team organiseert: pompoen bloemstuk workshop 

Deze zal plaats vinden op: 21 november 19-21 uur en wordt verzorgd door "bloemenparadyske Kollum".
Kosten zijn 15 euro. Graag opgeven via de opgavelijst in de hal van de kerk, of bij iemand van het Go-team
We gaan iets maken met een pompoen of pompoenen, hierop/in/onder/omheen gaat iedereen iets maken. Als je zelf nog mooie hebt mag je ze meenemen, maar er zijn ook pompoenen aanwezig.

De ervaring is wel: als je de pompoen heel laat, kan hij heel lang staan en zou je hem nog kunnen eten. Ga je snijden is de levensduur kort.

Graag tot 21 november!!

 

 

Activiteit voor alle kinderen vanaf 0 tot en met groep 8

 
Op 22 december, 's middags is er een leuke activiteit voor alle kinderen vanaf 0 tot en met groep 8.
Deze middag wordt georganiseerd door de kinderwerkers en het GO-team.

 

Berichtje van de jeugdclub

1 x per 2 weken komen we als jeugdclub bij elkaar. Tijdens de laatste clubavond hebben we het Bijbelverhaal van de kamerling uit Ethiopië behandeld. De kamerling begreep niet wat hij las, maar gelukkig stuurde God Filippus op zijn pad. Zo begreep hij later toch wat hij las. Wij mensen begrijpen soms niet alles. Zo hebben wij jongeren veel vragen over de bijbel en het geloof. Deze vragen hebben we op een papier geschreven. Ze hangen op het prikbord boven de kapstokken in de hal.

Onze vraag is of u/jij ons wilt helpen om meer duidelijkheid te krijgen. U kunt dit doen door uw antwoorden op de briefjes te schrijven.

We komen na elke clubavond met nieuwe vragen, dus kijkt u/jij regelmatig even op het prikbord?
Groeten van de jeugd

 

Kindernevendienst

We willen de kinderen graag iets meegeven tijdens de dienst en van de preek.
De afgelopen periode zijn er een aantal diensten geweest waarbij de kinderen ook tijdens de preek in de dienst aanwezig waren. Een positieve ervaring, waaruit bleek dat de oudste kinderen verrassend veel meekrijgen van de preek. Graag willen we deze lijn doortrekken en de kinderen leren luisteren naar de preek.
Vanaf oktober zal er daarom 1x per 2 weken kindernevendienst zijn in plaats van wekelijks. Op zondag 14 oktober zal er voor de eerste keer geen kindernevendienst gehouden worden.
De kinderen zullen dus de ene week kindernevendienst hebben, de andere week in de dienst aanwezig zijn. De kinderen krijgen een meeschrijfboekje, zodat ze, als er geen kindernevendienst is, opvallende dingen, vragen, etc. kunnen opschrijven in het boekje. De week erop zullen we hier tijdens de kindernevendienst op terug komen.
De zondagsschool verandert niet, die zal gewoon wekelijks blijven.