Het thema voor 2019-2020 is SAMEN

 

Het thema Samen past bij Boven, Binnen, Buiten (Gods liefde samen ontvangen, delen, doorgeven).

Samengebracht door God, samen op Weg, samen naar de samenleving.

Mededeling betreffende Corona

Beste broeders en zusters,

Vanwege de verspreiding van het corona-virus zullen tot nader bericht geen kerkdiensten plaatsvinden in het kerkgebouw.

Via kerkdienstgemist kunt u 's morgens meeluisteren naar een uitzending. 

Aan wie graag gaven in de collecte wil doen, wordt gevraagd een gift naar de kerk over te maken.

Dit alles doet ons nog eens nadrukkelijk beseffen hoe rijk gezegend we zijn dat we zo vaak ongestoord konden samenkomen om de Here te dienen. Met verlangen zien we uit naar het moment waarop dat weer kan.

Laten we samen steeds in gebed zijn dat Zijn Koninkrijk komt en dwars door dit alles heen gebouwd wordt.

In Christus verbonden!

Namens de Kerkenraad CGK Kornhorn,
Kees Nijenhuis, voorzitter

  

Mijn Bijbelwoordenboek

In Handelingen 8:26-40 komen we een kamerheer uit Ethiopië tegen. Hij is onderweg en leest het boek Jesaja. Dat is mooi! Het is goed om Gods Woord te lezen. Deze kamerheer mag gelukkig zijn (vooral in die tijd) dat hij kan lezen en hij heeft ook nog eens een goed boek uitgekozen.
Maar deze geschiedenis laat zien dat je met dat alleen er niet bent. De kamerheer leest wel, maar begrijpt niet wat hij leest. Pas als hij het begrepen heeft, kan hij er ook naar leven. Nadat hij begrepen heeft wat hij leest, gaat hij dan ook meteen over tot handelen: Hij wil zich laten dopen.
Kennis en praktijk staan in de bijbel niet los van elkaar. Je hebt kennis van Gods waarheid nodig om er in de praktijk naar te kunnen handelen. Omgekeerd laat de praktijk van je leven zien of je kennis van Gods waarheid hebt.
Voor ons is dat niet anders. Je kunt lezen, je hebt een bijbel, maar begrijp je ook wat je leest?
Om te verstaan wat God in Zijn Woord tot ons wil zeggen, hebben we niet alleen Zijn Woord, maar ook Zijn Geest nodig. De berijmers van Psalm 25 brachten dat samen in het gebed: 'HERE, maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend'
Het is de Geest (Handelingen 8:29) die Filippus naar de kamerheer stuurt. Zo gebruikt de Geest mensen om naar medemensen te getuigen van de Waarheid.
Ook in ons midden en om ons heen zijn mensen die de vraag 'begrijpt u ook wat u leest?' met 'nee' beantwoorden.
Graag zouden we daar samen mee bezig gaan. Dat doen we door samen te komen, samen te bidden, samen te lezen, samen te luisteren, samen te leven.
De bedoeling is dat we gaan begrijpen wat we lezen door samen in gebed op zoek te gaan naar de betekenis van Bijbelwoorden

Uitwerking
U of jij ontvangt een 'woordenboek' (Mijn bijbelwoorden-boek). In dit woordenboek staan alle bijbelwoorden die behandeld gaan worden. Elke dienst kun je, wanneer je dat wilt, aantekeningen maken en zo je eigen bijbelwoorden-boek compleet maken.
Voor elke dienst meldt iemand zich aan bij ds. Robbert Jansen om alvast naar het bijbelwoord te kijken. Deze persoon kiest een tweede persoon uit waarmee hij of zij minstens 25 jaar in leeftijd verschilt. Deze tweede persoon kijkt ook naar hetzelfde bijbelwoord. Samen geven deze twee kort (max. 2 minuten) in de dienst weer wat hun bevindingen zijn. Dat kan d.m.v. het (ruim op tijd) opgeven van een lied, schrijven van een lied / gedicht / opstel, maken van een kunstwerk, tekening, moodboard enz. Denk er ook eens over na om een gast bij dit woordenboek te betrekken! Nodig iemand van binnen- of buiten de gemeente uit om samen naar een woord te kijken.