CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Voor de kinderen is er o.a.:

* Oppasdienst

* Kindernevendienst en zondagsschool

* Schakelclub
 

Beste gemeenteleden, jong en oud 

‘Wij willen het onze kinderen niet onthouden

wij zullen aan het komend geslacht vertellen,

van de roemrijke krachtige daden van de Heer,

van de grote wonderen die Hij heeft gedaan. (Psalm 78:4)

Misschien had u al gehoord dat er een nieuwe functie is ontstaan van jeugdwerkers. Jodricus Hut zijn 4 jaar als jeugdouderling zit erop, hiervoor in plaats zijn 2 jeugdwerkers aangesteld. Dit zijn Rik ter Maat en Nynke de Vries-Hut.

Het doel van de jeugdwerkers is om kinderen en jeugd tot God te brengen en bij God te houden. Als kerk hebben wij hier een belangrijke taak in. Dit doel willen wij als jeugdwerkers uitdragen door verbinding te leggen tussen kinderen, jeugd en ouders. De jeugdwerkers zijn contactpersoon voor alle kinder- en jeugdwerkers en ondersteunen de kinder- en jeugdwerkers. Ook voor alle ouders zijn wij contactpersoon, schroom niet om ons te benaderen bij vragen, twijfels en ideeën. Verder vinden wij het erg belangrijk dat gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar elkaar weten te vinden, zodat er verbinding ontstaat. In deze verbinding is ruimte om elkaar op te zoeken in geloof(s) opvoeding- vragen.

Rik ter Maat

Nynke de Vries-Hut