Beste gemeente leden

Zoals jullie misschien nog weten, hadden wij als wij als vrouwenvereniging
6 december 2023 85 jaar bestaan, en dat hebben we gevierd met een
etentje, wat erg gezellig was, maar daarbij kregen wij ook nog een mooie
felicitatiekaart van een Mevrouw Ria Plas van Wilsum, de dochter van Ds
van Wilsum die in Kornhorn enkele jaren hier als predikant heeft gediend,
in de jaren 1936 tot 1949.we vonden het heel bijzonder dat we een kaart
van haar ontvingen, en daarom willen we dit ook graag doorgeven aan de
gemeente.

Met hartelijke groeten: vrouwenvereniging.
‘’Wees een Zegen’’

 
Algemeen

Wij komen in het seizoen een keer in de veertien dagen bij elkaar. Wij beginnen om 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.
Wij bespreken een Bijbelstudie uit ons bondsblad Vrouw! Daarin staan ook andere boeiende onderwerpen. Wij betalen € 3,- contributie.