Op woensdag 6 oktober 2021 om 14.00 uur komt de vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’ weer bij elkaar.

De Bijbelstudie is uit Vrouw het januari nummer 2020. Onderwerp: Een lichaam en een Geest. 

 

Wij komen in het seizoen een keer in de veertien dagen bij elkaar. Wij beginnen om 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.
Wij bespreken een Bijbelstudie uit ons bondsblad Vrouw! Daarin staan ook andere boeiende onderwerpen. Wij betalen € 3,- contributie.