Maandagavond 18 september beginnen de catechisaties weer in de schakel. 

We hebben twee catechisatiegroepen, de eerste voor 12 tot 15-jarigen, en
de tweede voor de 16+groep. 
Op catechisatie bespreken we de hoofdzaken van het christelijk geloof. Dat
gaat over vragen naar wie God is en wat Hij doet, tot vragen over mijzelf:
waarom ben ik hier, waarom leef ik? En dan zijn er heel veel praktische
punten te overdenken: wat kan de kerk doen en hoe kunnen we kerk zijn?
Waarom zou je bidden? 

Voor de antwoorden op die vragen richten we ons op de catechismus, het
vertrouwde geloofs-leerboekje; maar ook op de belijdenis, de samenvatting
van wat we geloven, en het meest op de Bijbel zelf.
En dan proberen we al die dingen een plekje te geven in ons leven, zodat je er
ook iets aan hebt. 

De catechisatie wordt gegeven door ds. R. Sietsma.

groep 1: 12 t/m 15 jaar: 19.00 uur – 19.45 uur

groep 2: 16 jaar en ouder: 20.00 uur – 20.45 uur