CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Maandag 5 november
19.15-19.45 uur Collectemuntenverkoop
20.00 uur Commissie van beheer
19.45 uur Zang

Dinsdag 6 november
19.30 uur Wijkdames

Woensdag 7 november
14.00 uur Vrouwenvereniging Wees een zegen
19.30 uur Dankdag

Donderdag 8 november
09.00 uur Ontmoetingsochtend
19.45 uur Life Explored (LE) cursus
20.15 uur Sceptici

Vrijdag 9 november
19.30 uur Club

Zondag 11 november
Tijdens de morgendienst oppas en zondagschool
Na de morgendienst koffiedrinken
Inschenken en opruimen Commissie van beheer

Maandag 12 november
19.45 uur Zang

Woensdag 14 november
18.45-20.00 uur Schakelclub
Inleveren Kopij Schakelkontakt voor 18.00 uur

Donderdag 15 november
18.45 uur Catechisatie
20.00 uur Levensdoelgroep

Zondag 18 november
Tijdens de morgendienst oppas, zondagschool/kindernevendienst
Na de morgendienst koffiedrinken
Inschenken en opruimen Diakenen

Maandag 19 november
19.45 uur Zang

Dinsdag 20 november
19.30 uur Kerkenraadsvergadering

Woensdag 21 november
14.00 uur Vrouwenvereniging Wees een Zegen
19.00 uur Bloemenworkshop. Opgavelijsten hangen in de beide hallen van de kerk

Donderdag 22 november
19.45 uur Life Explored (LE) cursus

Vrijdag 23 november
10.00 uur Gemeenteblad vouwen
19.30 uur Club

Zondag 25 november Eeuwigheidszondag
Tijdens de morgendienst oppas en zondagschool
Na de morgendienst koffiedrinken
Inschenken en opruimen Gemeenteleden wijk 2 Marum , Leek e.o

Maandag 26 november
19.45 uur Zang

Donderdag 29 november
18.45 uur Catechisatie
20.00 uur Levensdoelgroep