vrijdag 1 december
19.30 uur jeugdclub

maandag 4 december
19.00 uur – 19.30 uur verkoop collectemunten
19.45 uur vergadering Commissie van Beheer

dinsdag 5 december in Marum
19.15 uur – 20.15 uur catechisatie 12 t/m 15 jaar
20.30 uur – 21.30 uur catechisatie 16 jaar en ouder

woensdag 6 december
14.00 uur vrouwenvereniging

zondag 10 december
19.30 uur gemeente groei groep

woensdag 13 december
18.45 uur Schakelclub

donderdag 14 december
15.00 uur kerstmiddag ouderen

vrijdag 15 december
19.30 uur jeugdclub

maandag 18 december
19.30 uur vergadering kerkenraad

dinsdag 19 december in Marum
19.15 uur – 20.15 uur catechisatie 12 t/m 15 jaar
20.30 uur – 21.30 uur catechisatie 16 jaar en ouder

woensdag 20 december
14.00 uur vrouwenvereniging
18.00 uur inleveren kopij Schakelkontakt

vrijdag 29 december
19.30 uur jeugdclub