CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 
 
Zondag 1 juli
Tijdens de morgendienst oppas, zondagschool/kindernevendienst
Na de morgendienst koffiedrinken, inschenken en opruimen gemeenteleden wijk 3 Doezum - Grootegast
 
Maandag 2 juli
19.15-19.45 uur collectemunten verkoop (voor twee maanden)
20.00 uur Comm. van beheer
 
Zondag 8 juli
Tijdens de morgendienst oppas, zondagschool/kindernevendienst
Na de morgendienst koffiedrinken, inschenken en opruimen Comm. Bijz. Diensten
 
Zaterdag 14 juli
14.00 uur Gezellige middag in het Curringherveld (verzamelen bij de kerk)
 
Zondag 15 juli Slotzondag
Tijdens de morgendienst oppas, zondagschool/kindernevendienst
Tussen de diensten gezamenlijke broodmaaltijd (zelf lunchpakket meenemen)
Na de morgendienst koffiedrinken, inschenken en opruimen gemeenteleden wijk 1 Kornhorn - Opende
 
Zondag 22 juli
Tijdens de morgendienst oppas, zomernevendienst
Na de morgendienst koffiedrinken, inschenken en opruimen Commissie van beheer

Zondag 29 juli
Tijdens de morgendienst oppas, zomernevendienst
Na de morgendienst koffiedrinken, inschenken en opruimen diakenen
 
Zondag 5 augustus
Tijdens de morgendienst oppas, zomernevendienst
Na de morgendienst koffiedrinken, inschenken en opruimen gemeenteleden wijk 2 Marum - Leek
 
Zondag 12 augustus
Tijdens de morgendienst oppas, zomernevendienst
Na de morgendienst koffiedrinken, inschenken en opruimen Vrouwenvereniging “Wees een Zegen”
 
Woensdag 15 augustus
14.30 uur Kerksoos
18.00 uur Inleveren kopij Schakelkontakt
 
Zondag 19 augustus
Tijdens de morgendienst oppas, zomernevendienst
Na de morgendienst koffiedrinken, inschenken en opruimen gemeenteleden wijk 3 Doezum, Grootegast e.o.
 
Vrijdag 24 augustus
10.00 uur Schakelkontakt vouwen
 
Zondag 26 augustus
Tijdens de morgendienst oppas, zomernevendienst
Na de morgendienst koffiedrinken, inschenken en opruimen diakenen