Kinderlied: Alles Is Alles
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Ben je dorstig - Jezus is het levend ewater
Dat je hart verkwikt en verfrist
Ben je treurig - Jezus is de enige Trooster
Die je wonden weer geneest
Ben je eenzaam - Jezus is het Lam van god
Hij heeft de prijs voor je leven betaald
Ben je hongerig - Jezus is he tlevende brood
Dat van de hemel is neergedaald

Ben je zwak - Jezus is de Zoon des mensen
Die meevoelen kna in je pijn
Ben je schuldig - Jezus is de Zoon van God
Laat je zonden vergeven zijn...

Ben je stuurloos - Jezus is de machtige meester
Die de storm bedwingt met Zijn woord
Ben je ziek - Jezus is de grote Geneesheer
Hij werd voor jou doorboord
Ben je angstig - Jezus is de Leeuw van Juda
Die de dood van zijn kracht heeft beroofd
Ben je klein - Jezus is de hmelse Vader
Legt Zijn handen op je hoofd

Ben je niets - Jezus is alles in alles
En Hij is van alles het hoofd
Kun je niets - Jezus zegt: alles , ja alles
Is mogelijk wie gelooft
Kun je niets- Jezus zegt : alles, ja alles
Is mogelijk voor wie gelooft
Kun je niets- Jezus zegt: alles, ja alles
Is mogelijk voor wie gelooft

Staat op: Alles in alles, Eigen keuze (deel 1)