Kinderlied: Kinderopwekking 203, Gebed


Als ik mijn handen vouw en mijn ogen sluit,
weet ik dat U op me wacht. Ik vertel U graag
wat ik deed vandaag, ik voel dat U naar me lacht.
Er is geen vraag die ik niet stellen mag, niets wat ik niet zeggen kan.
U luistert stil naar wat ik vragen wil en alles waar ik U voor dank.

Refrein: Vader, ik dank U, dat ik danken mag.
Dank voor uw liefde, voor uw zorg elke dag.

Als ik mijn handen vouw.........
(Refrein)

Voor de mensen in oorlog, alleen en verdrietig,
mensen met honger en pijn. Voor de mensen die vluchten
op zoek naar de vrede, bid ik: 'Heer, wilt U dicht bij hen zijn'.
(Refrein)