Het thema voor 2020-2021 is HOOP 


Het is de start van een nieuw gemeenteseizoen. Na de
vakantieperiode willen we met elkaar vernieuwd aan de
slag met de opbouw van Gods koninkrijk en elkaar. Zondag
13 september hebben we daar op bijzondere wijze bij stil
mogen staan. Niet in de kerk, maar “ien buut’n”. Het was
een mooie bijeenkomst in het Curringherveld.
De diensten en activiteiten worden dit seizoen
vormgegeven rondom het thema HOOP.

U ziet dat thema verwerkt in een logo dat u ook vindt op de
liturgie, het spandoek voor de kerk en in het groot boven de
deuren van de hoofdingang. Ook de omslag van het
Schakelcontact is erop aangepast.
In het logo vind je de elementen geloof, hoop en liefde
terug.
De kern van het logo vormt het anker. Vanouds is het anker
het symbool van de hoop. Verankerd in vaste grond vind je
zekerheid.
Het anker is verbonden met het kruis wat is opgebouwd uit
wrakhout, maar niettemin groot van kracht. Het kruis is het
teken waarin God voor ons en de wereld zichtbaar is
geworden door Jezus Christus.
De verbinding tussen dat kruis wat wij zo nodig hebben en
het anker van hoop is een koord van liefde met de kracht
van het sterkste kabeltouw! De liefde wordt in het koord
verbeeld door de hartvorm die erin is verwerkt.
Geen mens kan zonder de liefde van God. Vanuit die liefde
is Jezus Christus naar de aarde gekomen om ons te
bevrijden van de zondelast. Door de Heilige Geest werkt 4
God in en door mensen en wordt Gods liefde voor ons en
de wereld kenbaar. In verbondenheid met de Drie-enige
komen wij tot het doel van ons leven. Wij mogen leven uit
die hoop. Draag die goede boodschap van Gods liefde uit in
liefde naar Hem en elkaar!
Laten we elkaar als zussen en broers bemoedigen vanuit
die hoop! Een hoop die zeker is!


Hartelijke groet, Kees Nijenhuis.