Ik geef de pen door aan…

Een nieuwe rubriek… zowel in schakelcontact als op de website.
Elke maand zal een andere vereniging, commissie oid kort iets vertellen over wat ze doen, wie ze zijn.
Boven aan vindt u de nieuwste bijdrage. Daaronder vindt u de vorige.

De pen is in november opgepakt door....

GemeenteGroeiGroep

Al een aantal jaren komen we als GGG regelmatig bijeen in de Schakel.
Op een zondagavond om de vier of vijf weken.

Wat is eigenlijk een GemeenteGroeiGroep?
Het is een groep gemeenteleden die bij elkaar komt en praat over het geloof.
De bedoeling is dat de groep groeit in aantal en dat na verloop van tijd de groep zich gaat splitsen. Dus dat het aantal groepen groeit.
Onze GGG bestaat uit 16 leden. Een vrij constant aantal.

Splitsing van de groep is nu nog niet aan de orde, maar dat kan snel veranderen als er meer leden komen. Dus bij dezen een hartelijke uitnodiging om u aan te sluiten. Van harte welkom!
Bovendien (en dat is het belangrijkste) kunnen we samen groeien in geloof en elkaar bemoedigen.
Het nieuwe seizoen zijn we begonnen met Daniël 2 De droom van koning Nebukadnezar. De laatste keer was het onderwerp 'Wie is mijn naaste?', de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De onderwerpen worden in onderling overleg vastgesteld.

Bijzonder is het dat uit de soms heel bekende en vaak gehoorde verhalen we weer nieuwe dingen ontdekken voor ons leven van alledag. De Bijbel is en blijft een actueel boek.

'Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn Woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.'

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op zondag 10 december om 19.30 uur.

Doe mee!  U bent van harte uitgenodigd!!

Hartelijke groeten, de GemeenteGroeiGroep

We geven de pen door aan: de Jeugdclub

 

 

 

De Schakelclub

Suver nuver mar it is echt wier… Wisten jo dat/ Wist u dat...

 • Schakelclub is voor kinderen van groep 5 t/m 8?;
 • Wij op dit moment een mooi groepje van 7 kinderen hebben?;
 • Als de kinderen vriendjes/ vriendinnetjes hebben die ook graag willen
  komen, wij ze van harte welkom heten?;
 • In overleg er veel mogelijk is? Bijvoorbeeld:
  • Een jaartje eerder bij Schakelclubkomen of juist een jaartje langer blijven…
  • Vind je lezen moeilijk dan houden we daar rekening mee…
  • Kom je net iets later omdat je eerst nog sport…welkom!!
  • Enz. enz.;
 • De kinderen een hele goede muzieksmaak hebben? Één van hun favorieten hebben we nog gezongen op Startzondag: “ik wens jou” van Trinity.;
 • Wij de young & holy methode gebruiken voor onze avonden? Meestal tenminste…;
 • En we daar altijd een passende leuke activiteit, knutsel oid bij hebben? Meestal tenminste…;
 • De kinderen vaak erg enthousiast zijn?...;
 • …en de leiding ook? 😊;
 • Ons “kleine groepje” soms energie voor 20 heeft?;
 • Het favoriete drankje van de avond meestal giebelwater is?...
 • Dat de leiding (net als u nu waarschijnlijk) ook geen idee hebben wat het eigenlijk is?...
  het is elke keer weer anders. “een beetje van dit en een beetje van dat”…;
 • U nu een inkijkje in Schakelclub heeft gekregen?...;
 • Er is namelijk nog zoveel meer te vertellen, vraag de Schakelclubkinderen maar een naar hun verhalen…;

De schakelclub geeft de pen door aan... De Gemeente Groei Groep

 

Wees een Zegen

De pen van de jongste groep, geeft de pen door aan de oudste vereniging
die op 6 december 85 jaar hoopt te bestaan. De vrouwenvereniging 'Wees
een Zegen' is altijd een hele hechte groep geweest.

Trouw komen de leden eens in de veertien dagen op woensdag bij elkaar.
We zingen en lezen uit de Bijbel en hebben een Bijbelstudie-onderwerp uit
ons blad Vrouw. In de pauze hebben we ruim de tijd om de onderlinge
band te versterken, gezellig koffie of thee drinken, met natuurlijk altijd iets
lekkers. Omzien naar elkaar is ook een belangrijk punt, we sturen een
kaartje naar een zieke of oudere uit de gemeente.

De vrije bijdrage bestaat uit een gedicht of een leuk stukje. De Heere Jezus
zegt dat wij het licht van de wereld zijn. We zouden zo moeten leven zoals
een stad op een berg, die gaat licht verspreid in de donkerste nacht.

'Wees een Zegen' geeft de pen door aan de schakelclub.


Kinderoppas


Fun fact… wist u dat de Fryske taal geen woord heeft voor gemeente?
In het Frysk zeggen we mienskip dit betekend gemeenschap, een werkwoord,
een doen woord want gemeenschap zijn is niet passief maar het is actief zijn.

Dit mienskip zijn daar beginnen we bij CGK Kornhorn al jong mee, want Jezus zelf zei
het al… “Laat de kinderen tot mij komen” en Hij legde hun de handen op en zegende hen.
Daarom is er elke zondagochtend tijdens de kerkdienst oppas in combinatie met zondagschool voor onze 0 tot 4 jarigen.
Zo mogen zij, op hun eigen niveau en manier mee doen aan Gods mienskip en we zien ze elke keer weer meer groeien en bloeien.

Dus laten wij als Gods mienskip in Kornhorn actief zijn door te bidden, door met de kleintjes
om te gaan en zo deze allerkleinsten van Zijn kudde in Jezus’ licht brengen.

Groetnis Froukje

De kinderoppas geeft de pen door aan de vrouwenvereniging.