Tijdens elke zondagochtenddienst is er zondagschool en kindernevendienst. De kinderen zijn eerst gewoon in de dienst. Na het gebed is er een kindermoment. In dit kindermoment wordt kort aangestipt waar we mee bezig gaan. Na het kindermoment zingen we een kinderlied. Dit lied wisselt elke maand en is terug te vinden op de site van de kerk. Na het kinderlied gaan de kinderen naar de Schakel voor zondagschool en/of kindernevendienst.

Als er geen kindernevendienst is blijven die kinderen in de dienst. Ze hebben dan een meeschrijfboekje. Hierin schrijven ze de belangrijkste en opvallende zaken in van de dienst. De zondag erna wordt wat opgeschreven is bij de kindernevendienst besproken.
Onder het naspel van het lied na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk.

De zondagschool is voor kinderen van de basisschool van groep 1 t/m 4. We lezen een bijbelverhaal, en doen daarna een bijpassende activiteit zoals een spel of knutsel.
De kindernevendienst is voor kinderen van de basisschool van groep 5 t/m 8. We lezen een bijbelverhaal, praten erover door of doen bijvoorbeeld een bijpassende puzzel.
We gebruiken hiervoor de methode Bijbelbasics van NBG. Zondagschool en kindernevendienst behandelen per zondag hetzelfde bijbelgedeelte, elk op z’n eigen niveau.


Aanspreekpunt zondagschool en kindernevendienst: Marjan de Vries-Marinus

 

Paaskaars

De paaskaars die aangestoken wordt.