Zomer 2024

In augustus zal er geen kindernevendienst zijn. 

Pinksteren 2024

Vanochtend gingen we praten over de Heilige Geest en de vruchten van de
Geest. Over hoe Paulus de gemeente van Galatië een brief heeft geschreven
dat God niet wil dat je aan alle hele strenge regels houd maar dat God wil jij in
Hem gelooft. De duif heeft onder aan de touwtjes de vruchten van de Geest
hangen. En de witte rode stroken stellen het vuur voor.

 

 

Kindernevendienst

Tijdens elke zondagochtenddienst is er kindernevendienst.
De kinderen zijn eerst gewoon in de dienst. Na het gebed is er een kindermoment.

In dit kindermoment wordt kort verteld waar we met de kinderen mee bezig gaan.
Na het kindermoment zingen we een kinderlied.
Dit lied wisselt elke maand en wordt gezongen door een aantal kinderen. 
Na het kinderlied gaan de kinderen naar de Schakel voor de kindernevendienst.

De kindernevendienst is voor kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar. We gebruiken de methode van bijbel basics.

Daarin staat een bijbelverhaal beschreven en staat er vaak een knutselwerk, spel of proefje in die we met de kinderen kunnen doen. 

Aanspreekpunt zondagschool en kindernevendienst: Marjan de Vries-Marinus

 

Paaskaars 

In het begin van elke ochtenddienst wordt de paaskaars aangestoken door een van de kinderen

Een van de oudere kinderen lees de tekst voor. 

Vanaf 10 september 2023 is dat deze tekst:

 

 Een tekst die goed bij het jaarthema past.