De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. De vertrouwenspersonen zijn er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning of advies nodig hebt. Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties?

Neem contact met ons op. We zijn volledig onafhankelijk van de kerkenraad en hebben geheimhoudingsplicht.

Klaas-Jan Wierenga    06 - 41010085
Andrea Kleiweg           06 - 42561183