Jaarthema 2023-2024

voor het nieuwe seizoen hebben we een nieuw jaarthema.

Aftrap is hiervoor gegeven op de startzondag.

 

 

Gedicht

Mijn geliefde kind

wees stil
kom even rustig zitten en wees stil
Dan zal Ik jou vertellen
wat ik precies voor jouw leven wil

Ik wil voor jou genezing
want de wereld is gebroken en vol pijn
Lichaam, hart en ziel geheeld.
Maar daarvoor moet je wel bij de
Bron van Leven zijn

Ik wil voor jou een leven dicht bij Mij.
Je bent van Mij, Ik ben van jou.
Wentel je in de warmte van de Bron van Licht
Mijn geliefde kind van wie ik zoveel hou.

Dit is Mijn belofte, Ik laat je nooit gaan
uit alles omvattende liefde heb Ik
Mijn Zoon gegeven
Jezus Christus
Bron van Licht en Leven

sept 2023 FB

 

Startzondag

Vandaag, zondag 10 september, was het startzondag.
Het begin van een nieuw seizoen binnen de kerk.
De ochtenddienst werd begeleid door CMV Beatrix uit Doezum en stond in
het teken van het nieuwe jaarthema:


De Bron van het leven


In de preek werd stilgestaan bij de innerlijke strijd tussen de witte wolf en
de zwarte wolf, waarbij de witte wolf staat voor de goedheid van God, de
vruchten van de Geest (Galaten 5) en de zwart wolf door het kwaad/de
duivel. Elk mens heeft deze innerlijke strijd in zich, maar de vraag is welke
wolf de strijd wint. De wolf die de meeste aandacht en de meeste liefde
krijgt.

  

 

Na de dienst konden we genieten van koffie/thee met gebak, gemaakt
door verschillende gemeenteleden, waarvoor hartelijk dank. Daarna was er
gelegenheid om samen te lunchen met diverse soorten brood en beleg en
soep, wederom gemaakt door verschillende gemeenteleden, waarvoor ook
hartelijk dank.

  

 

Om 14.00 uur sloten we gezamenlijk af in de kerk met een sing-inn, met
medewerking van een gelegenheidscombo. Het thema in deze dienst was
‘Er zit muziek in’. Letterlijk zijn muziek en zang erg belangrijk in de Bijbel,
zoals we hoorden in 1 Kronieken 25. Maar ook figuurlijk zit er muziek in: er
gebeurt wat! Iedereen mag op zijn of haar manier meedoen in het grote
koor hier op aarde en in de hemel. Vandaag heeft muziek en zang
geklonken en dat zal het hele seizoen klinken. Alles wat adem heeft love de
Here. Soli Deo Gloria: aan God alleen de eer!

Rianne Brouwer