Gezellige middag 19 oktober

Voor de ouderen (en belangstellenden) hopen we op donderdagmiddag
19 oktober een gezellige middag te organiseren. Er is gelegenheid om een
spelletje te doen, bv sjoelen, maar u mag natuurlijk ook gewoon voor de
gezelligheid komen .
We beginnen met koffie en thee rond half 3.
Van harte welkom!

(Wilt u even aan uw wijkbezoeker laten weten of u van plan bent om te komen?)

 

Startzondag

Vandaag, zondag 10 september, was het startzondag.
Het begin van een nieuw seizoen binnen de kerk.
De ochtenddienst werd begeleid door CMV Beatrix uit Doezum en stond in
het teken van het nieuwe jaarthema:


De Bron van het leven


In de preek werd stilgestaan bij de innerlijke strijd tussen de witte wolf en
de zwarte wolf, waarbij de witte wolf staat voor de goedheid van God, de
vruchten van de Geest (Galaten 5) en de zwart wolf door het kwaad/de
duivel. Elk mens heeft deze innerlijke strijd in zich, maar de vraag is welke
wolf de strijd wint. De wolf die de meeste aandacht en de meeste liefde
krijgt.

  

 

Na de dienst konden we genieten van koffie/thee met gebak, gemaakt
door verschillende gemeenteleden, waarvoor hartelijk dank. Daarna was er
gelegenheid om samen te lunchen met diverse soorten brood en beleg en
soep, wederom gemaakt door verschillende gemeenteleden, waarvoor ook
hartelijk dank.

  

 

Om 14.00 uur sloten we gezamenlijk af in de kerk met een sing-inn, met
medewerking van een gelegenheidscombo. Het thema in deze dienst was
‘Er zit muziek in’. Letterlijk zijn muziek en zang erg belangrijk in de Bijbel,
zoals we hoorden in 1 Kronieken 25. Maar ook figuurlijk zit er muziek in: er
gebeurt wat! Iedereen mag op zijn of haar manier meedoen in het grote
koor hier op aarde en in de hemel. Vandaag heeft muziek en zang
geklonken en dat zal het hele seizoen klinken. Alles wat adem heeft love de
Here. Soli Deo Gloria: aan God alleen de eer!

Rianne Brouwer