CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Collecten

 
U kunt uw totale zondagse bijdragen aan de collecten in één keer overmaken naar de bankrekening van de kerk. Er zal gezorgd worden voor een
eerlijke verdeling van de collectegelden over de verschillende collecten.
 
(Iedere zondagochtend wordt er bij de uitgang door de kinderen gecollecteerd voor een goed doel. ’s Middags staat er niemand bij de uitgang, maar kunt u uw bijdrage in de daarvoor bestemde collectebussen bij de uitgang doen. Er liggen ook machtigingskaarten op de tafels in beide hallen.)
 
 

Avondmaal

In onze gemeente wordt 5 keer per jaar het avondmaal gevierd. Het avondmaal werd door de Here Jezus zelf ingesteld op dezelfde avond dat de Heer Jezus werd verraden. Dit vinden wij in 1 Korinthiërs 11:24-25.

“En nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis”. De reden waarom we het Avondmaal in acht nemen, is dat Jezus Christus ons dit geboden heeft te doen.

Indien u niet in staat bent om in de kerk met de gemeente het heilig avondmaal te vieren, dan bestaat er de mogelijkheid om dit thuis te doen. U kunt meeluisteren via de kerktelefoon of kerkomroep. Één van de diakenen zal u dan thuis, voor aanvang van de dienst, voorzien van brood en wijn. Op deze manier zijn we met elkaar in Christus verbonden. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken.

 

Sponsorkinderen Red een Kind/Woord en Daad

Als gemeente hebben wij 9 sponsorkinderen en 1 gezin. Door uw/jullie giften kunnen de kinderen naar school en zo een goede toekomt opbouwen. Blijft u dit belangrijke werk steunen? U kunt uw gift overmaken op reknr. NL43 RABO 0341 0783 44 T.n.v. diaconie Chr. Geref. Kerk Kornhorn. Alvast heel hartelijk dank namens de kinderen en hun gezinnen.

Regelmatig ontvangen wij post van de sponsorkinderen. Ze stellen het op prijs om iets van ons te horen. Dit stimuleert en bemoedigd hen. Stuurt u/jij een kaartje of tekening terug? Foto’s en adressen hangen in beide hallen van de kerk.

Graag als afzender CGK kornhorn gebruiken. Vermeld nooit uw eigen adres!

Graag voldoende frankeren.