4 juli (samenkomst in de tent aan de Prov.weg 28 Kornhorn)
10.00 uur ds. R. Jansen
Collecten: zending en TUA/Zinvol om tafel

11 juli
9.15 uur ds. H. Fahner, Nunspeet
Collecten: onderlinge bijstand/kerk/Woord en Daad

18 juli
9.15 uur ds. W.J.A. Ester, ‘s Gravenmoer (doopdienst Evi Ester)
Collecten: wijkdames/onderhoudsfonds kerk/stichting Micha

25 juli
9.15 uur ds. J. Sijtsma, Middelstum
Collecten: diaconie/Red een Kind/kinderwerk

01 augustus
14.00 uur ds. R.W.J. Soeters, Leeuwarden
Collecten: kerk/kerkelijke kassen/Voedselbank Grootegast-Marum

08 augustus
9.15 uur br. H. Helmus
Collecten: zending/kerk/stichting het vergeten kind

15 augustus
9.15 uur D.J. Steensma, Veenwouden
Collecten: kerk/onderhoudfonds kerk/Red een Kind

22 augustus
9.15 uur kand. A. Veuger, Nijkerk
Collecten: diaconie/kerkelijke kassen/transworld radio

29 augustus
14.00 uur ds. R.W.J. Soeters, Leeuwarden
Collecten: wijkdames/bloemenfonds/jeugdwerk

 

De collecten kunnen overgemaakt worden naar
IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.