07 augustus
9.15 uur prof. H.J. Selderhuis, Zwolle
14.00 uur ds. D.J. Steensma, Veenwouden
Collecten: zending, kerk, EO Metterdaad

14 augustus
9.15 uur ds. J.W.A. Ester, ‘s Gravenmoer
14.00 uur br. H. Helmus, leesdienst
Collecten: kerk, onderhoudfonds kerk, diaconie

21 augustus
9.15 uur ds. J. Sijtsma, Middelstum
14.00 uur ds. J. Sijtsma, Middelstum
19.30 uur Sing-in
Collecten: diaconie, kerkelijke kassen, Zinvol om tafel

28 augustus
9.15 uur ds. D.J. Steensma, Veenwouden
14.00 uur ds. D.J. Steensma,Veenwouden
Collecten: wijkdames, bloemenfonds, jeugdwerk

 

De collecten kunnen ook overgemaakt worden naar IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.