Dank U voor deze nieuwe morgen

1. Dank U voor deze nieuwe morgen, (kinderen met de gemeente)
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor alle goede vrienden, (alleen de kinderen)
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

3. Dank U voor alle bloemengeuren, (alleen de kinderen)
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen, (kinderen met de gemeente)
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.