CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Samen op weg naar Pasen
Schrijver: Ron Schröder & Marianne Busser
Componist: Marcel & Lydia Zimmer
Jaar gepubliceerd: 2013

Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten ‘het komt goed’
Samen op weg naar Pasen geweldig dat dat kan en dat dat mag
Samen op weg naar Pasen en delen in Gods liefde elke dag

Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden “kruisig hem!”
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en her verraad
maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder gaat

Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten ‘het komt goed’
Samen op weg naar Pasen geweldig dat dat kan en dat dat mag
Samen op weg naar Pasen en delen in Gods liefde elke dag

Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf

Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten ‘het komt goed’
Samen op weg naar Pasen geweldig dat dat kan en dat dat mag
Samen op weg naar Pasen en delen in Gods liefde elke dag

Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te verslaan
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft
Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft

Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten ‘het komt goed’
Samen op weg naar Pasen
geweldig dat dat kan en dat dat mag
Samen op weg naar Pasen en delen in Gods liefde elke dag