Laat Uw kracht zien

Jezus regeert op zijn eeuwige troon. Hij is de Heer.
Hij bracht in de wereld het licht van Gods Zoon. Hij is de Heer.
Als Koning verheerlijkt; zijn werk is volbracht. Hij is de Heer.
Hij troont in ons midden en toont ons zijn kracht. Hij is de Heer.

Refrein: Laat uw kracht zien, almachtig God.
Laat uw kracht zien, almachtig God.
O, God.

Uw boodschap geeft hoop aan een wereld die breekt. U bent de Heer.
Verlossing en trouw door het woord dat U spreekt. U bent de Heer.
Wij vragen geen rijkdom, maar dragen het kruis. U bent de Heer.
O, breng ons als erfdeel de dwalenden thuis. U bent de Heer.

Refrein
Jezus regeert op zijn eeuwige troon. Hij is de Heer.
Hij bracht in de wereld het licht van Gods Zoon. Hij is de Heer.
Als Koning verheerlijkt; zijn werk is volbracht. Hij is de Heer.
Hij troont in ons midden en toont ons zijn kracht. Hij is de Heer.

Refrein

Laat uw kracht zien, almachtig God. O, God.