Een levensboom vormt de projectverbeelding
in het kerstproject 2016
'Beloofd is Beloofd'.

De levensboom, boom die leven geeft,
komt al in het Oude Testament voor in de hof van Eden,
waar wij er niet meer bij kunnen.
In het Nieuwe Testament wordt er een nieuwe levensboom geplant bij mensen;
Jezus, die gekomen is om nieuw leven te geven!
Hij is de verbindende schakel tussen hemel en aarde.


Als je een afbeelding ziet van zo'n levensboom, staat deze meestal in een cirkel waardoor je niet alleen de stam en takken ziet maar ook de wortels. Die wortels laten zien waar de oorsprong van een booms is. Ze houden de boom staande, in evenwicht en zorgen dat de boom kan groeien.

De levens van Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria, vrouwen in de familie van Jezus, staan in dit kerstproject centraal. Het zijn vijf sterke vrouwen geworteld in het geslacht van Jezus. Ze zijn de takken aan onze projectlevensboom, takken die geregeld flink wat te verduren krijgen door de stormen in hun leven. Die de dingen in hun leven geregeld buigen naar hun eigen verlangens tot het barst. Met vaak grote gevolgen. Maar die desondanks toch geloven in een toekomst, vasthouden aan Gods belofte en leven uit zijn genade.

Onze levensboom heeft een stam met vijf takken die staan voor de vijf vrouwen uit de verhalen.
Daaraan worden in de loop van het project vijf onderdelen toegevoegd die hun persoonlijke belofte weerspiegeld. Met dit project laten we Gods niet aflatende trouw zien en de beloften die Hij nakomt! Want 'beloofd is beloofd'!

1e advent :Tamar en de belofte van een nieuw begin

2e advent: Rachab en de belofte van trouw

3e advent: Ruth en de belofte van bescherming

4e advent: Batseba en de belofte van vergeving

Kerst:        Maria en de belofte van de Messias

Kerst

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17
Stamboom en familiealbum van Jezus met
belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis
De lelie als symbool voor Maria: onschuld en zuiverheid.
Stro en ster verwijzen naar de geboorte van Jezus.
Het blauwe doek met de sterren
verwijst naar de talrijke nakomelingen van Abraham

 

4e Adventszondag:

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17
Stamboom en familiealbum van Jezus
met belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis
de roos als symbool voor Batseba
granaatappel staat voor vruchtbaarheid

3e Adventszondag:

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17
Stamboom en familiealbum van Jezus
met belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis.
Ruth uitgebeeld door een roze bloem,
rechts de korenaren die Ruth verzamelde en brood dat
symbool staat voor de honger waar Naomi voor vluchtte.

2e Adventszondag

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17
Stamboom en familiealbum van Jezus
met belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis.
Rachab uitgebeeld als open roos,
de gesloten roos staat voor het veilige huis.
Het rode koord: levensdraad voor het hele volk.
Druiven: het beloofde land.      

1e Adventszondag

zie: geslachtsregister Mattheüs 1: 1-17
Stamboom en familiealbum van Jezus
met belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis.
Tamar betekent dadelpalm,
op de linkerpagina van het boek
een snoer met zegelring.
Rechts een mooie orchidee
als symbool voor Tamar
in mooie kleding i.p.v. weduwedracht.