CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Zondag 25 juli 2021

Dienst, 9.15u, ds. J. Sijtsma, Middelstum

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Gideon Hut
Lezen Johannes 8 vers 12 door Ilse Hut
Zingen: Opw. 334
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: LvdK 254 vers1 en 2
Leefregels van God
Gebed met voorbede en dankzegging
Zingen: LvdK 314 vers 3 en 4
Kindermoment
Zingen, kinderlied: De Here zegent jou
Bijbellezing, HSV, Col.1:24-2:7
Zingen: Psalm 25 vers 6
Preek: Wandelt in Hem!
Col.2 vers 6
Zingen:Psalm 89 vers 7 en 8
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen, OB: Psalm 150 vers 1 en 2 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte is voor:  diaconie, Red een kind en kinderwerk. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 18 juli 2021

Morgendienst, 9.15u, ds. J.W. Ester (doopdienst Evi Ester)

Welkom en mededelingen
Aansteken paaskaars door Lieke Ester
Lezen: Johannes 8 vers 12 door Silwan Reitzema
Zingen, Opwekking 689
Persoonlijk stil gebed (we staan)
We spreken uit van Wie we onze hulp verwachten (we staan)
Zingen, Psalm 139 vers 8 NB
Leefregels van God
Gebed (voorbede en dankzegging)
Kindermoment (de kinderen mogen naar voren komen)
Kinderlied, Opwekking voor kids 185
Bijbellezing: Psalm 23 (NBV)
                      Johannes 10:11-15 (NBV)
Zingen, Opwekking 226 vers 1 + refr. en 3 + refr.
Tekst: Johannes 10 : 14 en 15
Verkondiging
Zingen, LvdK Gezang 14 : 1 en 2
Uitleg van de doop
Zingen: ‘Doop’ Sela Hemelhoog 502
Doopgebed
Doopvragen (ouders gaan staan)
Bediening van de doop aan Evi
Zingen, Sela ‘Zegen voor de kinderen’
Naam wordt symbolisch in Gods handen gelegd
Overhandiging van doopkaart en doopgeschenk
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen, LvdK Gezang 390 : 1 en 3 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte is voor:  wijkdames, onderhoudsfonds kerk en stichting Micha. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

Er is bij de doopdienst van Evi tijdens de preek zondagsschool xl. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd, die die hier naar toe willen, zijn welkom!

Zondag 11 juli 2021

Morgendienst, 9.15u, ds. H. Fahner, Nunspeet

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Matthias ter Maat
Lezen Johannes 8 vers 12 door Geertjan ter Maat
Zingen: Opwekking 464
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Psalm 17 vers 3
Leefregels van God
Gebed
Zingen: Psalm 141 vers 2
Kindermoment
Zingen, kinderlied: De Here zegent jou
Bijbellezing: Exodus 1: 8-14, Exodus 3: 7-10
Romeinen 6 : 16-23 NBV
Preek
Exodus 20 vers 2
Zingen: Gezang 26 vers 1 en 2
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: Psalm 81 vers 4 en 8 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte is voor: onderlinge bijstand, kerk en Woord en Daad. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 4 juli 2021

Morgendienst, 10.00 uur ds. R. Jansen

In deze dienst nemen we afscheid van ds. Robbert Jansen en zijn gezin vanwege het vertrek naar de gemeente van Dordrecht – zuid.

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Sophie de Vries
Lezen Johannes 8 vers 12 door Annerieke Hoolsema
Zingen Psalm 134 vers 1,2 en 3 (OB)
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen Psalm 100 vers 1,2,3 en 4 (OB)
Leefregels van God
Zingen: Grote God, wij loven U
Gebed
Kindermoment
Zingen De Here zegent jou
Bijbelwoord ZEGEN
Schriftlezing (HSV): Lukas 24 vers 50 t/m 53; Numeri 6 vers 22 t/m 27
Luisteren: Op bergen en in dalen
Zingen: Op bergen en in dalen
Dankgebed
Zingen (fam. Jansen) De zegen van God
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: Psalm 67 vers 1, 2 en 3 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Zingen (Elise Jansen) God zegent jou
Toespraken
Zingen: Toekomst vol van hoop - Sela

De collecte is voor: Zending en Theologische Universiteit Apeldoorn en Stichting Zinvol Om Tafel.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 27 juni 2021

Morgendienst, 9.15 ds. R. Jansen

Welkom
Gedenken zr. Van der Vaart-Dijkstra
Zingen: JdH 57
Mededelingen
Aansteken Paaskaars door Gelina de With
Lezen Johannes 8 vers 12 door Geertjan ter Maat
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, NB: Psalm 90 vers 2
Leefregels van God
Zingen: LvdK 451 vers 2
Gebed
Luisteren: Ik wil U danken
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Groot en geweldig
Bijbelwoord WERELD
Schriftlezingen: Johannes 1:1-14; 3:16-19; 4:39-42; 16:32-33; 1 Johannes 2:15-17; Johannes 17
Zingen: Opwekking 674
Opdracht - Zelfonderzoek en nodiging - Lofprijzing aan tafel
Zingen: LvdK 444 vers 1 en 3
Gedachtenis van Christus - Gebed om de Heilige Geest – Vredegroet
Gemeenschap van brood en wijn
Zingen, NB: Psalm 90 vers 6 en 7
Lofprijzing
Dankgebed – Onze Vader
Zingen: Geloofsbelijdenis (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte is voor: kerk, diaconie en kinderwerk. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 20 juni 2021

Morgendienst, 9.15 ds. R. Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Sam Jansen
Lezen Johannes 8: 12 door Ruben de Vries
Zingen: LvdK 242 vers 1, 3 en 5
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, OB: Psalm 105 vers 1, 3, 4 en 5
Leefregels van God
Zingen, OB: Psalm 130
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Groot en geweldig
Bijbelwoord VERBOND & UITVERKIEZING
Schriftlezingen: Psalm 130:1-4; Romeinen 3:23-24; Deuteronomium 7:6-11;
Jeremia 31:31-34; Exodus 24:1-8; Mattheüs 26:26-28;
1 Petrus 1:1-2; 2 Petrus 1:1-11 HSV
Zingen: LvdK 409 vers 1, 2, 4 en 5
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen, NB: Psalm 65 vers 2 en 5 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte is voor: kerk, wijkdames en EO Metterdaad. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.