CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Zondag 16 januari 2022

Uitzenddienst, 9.15u, ds. G. Bruinsma

Welkom en mededelingen
Lezen: Johannes 8 vers 12 door Ilse Hut
Zingen: Opwekking 277
Stil gebed, Onze hulp en groet van God
Zingen: Psalm 84 vers 1
Leefregels van God
Zingen, OB: Psalm 25 vers 2 en 10
Gebed met voorbede en dankzegging
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Opwekking Kids 23
Bijbellezing, NBV: Matteus 25: 14 – 30
Preek: Talenten en Dankbaarheid
(Mattheus 25: 14 -30)
Zingen: LvdK 473 vers 1 , 5 en 10
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvdK 456 vers 1 en 2
We ontvangen de zegen van de Here
Zingen: LvdK 456 vers

De collecten zijn bestemd voor de wijkdames, onderhoudfonds kerk en zinvol om tafel.  U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 9 januari 2022

Uitzenddienst, 9.15u, ds. B. Coster

Welkom en mededelingen
We gedenken br. Jan Iwema in een moment van stilte
Zingen, LvdK, Psalm 121
Aansteken Paaskaars
Lezen Johannes 8 vers 12 door Matthias ter Maat
Zingen, LvdK: Gezang 442 vers 1, 2 en 4
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp (we staan)
Zingen: LvdK: Psalm 43 vers 3
Leefregels van God
Zingen, LvdK: Psalm 26 vers 1
Gebed met voorbede en dankzegging
Kindermoment
Zingen, kinderlied: opwekking Kids 23
Bijbellezing, NBV: Johannes 3 vers 14-21
Zingen, LvdK: Psalm 25 vers 2
Preek: Leven in waarheid
Joh. 3 vers 21
Zingen, LvdK: Psalm 86 vers 4
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen, LvdK: Psalm 119 vers 1 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Zingen: Lvdk: Gezang 408 vers 1, 5 en 6

De collecten zijn bestemd voor de kerk, onderlinge bijstand, MAF (bijbels, noodhulp. Medische hulp en ontwikkelingshulp naar afgelegen gebieden).  U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 2 januari 2022

Uitzenddienst, 9.15u, ds. M.J. Van Keulen

Welkom en mededelingen
Lezen: Johannes 8 vers 12 door Gideon Hut
Zingen: Opwekking 464
Stil gebed, Onze hulp en groet van God
Zingen: Psalm 135 vers 1, 3 en 10
Leefregels van God
Zingen, OB: Psalm 99 vers 1 en 8
Gebed met voorbede en dankzegging
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Opwekking Kids 23
Bijbellezing, NBV: 1 Timotheus 2: 1-7
Zingen: LvdK 262
Preek
Zingen: Psalm 68 vers 7en 12
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 331
We ontvangen de zegen van de Here

De collecten zijn bestemd voor de bloemenfonds, TUA, jeugdwerk. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Nieuwjaarsdag 1 januari 2022

aanvang 10.00 uur
verzorgd door Commissie Bijzondere Diensten
m.m.v. het Kornhorns kwartet

"Vrede van boven" - het Kornhorns kwartet
Welkom en gebed
Lezen: Johannes 8 vers 12 door Sophie de Vries
Opwekking 687
Bijbellezing, NBV: Genesis 5 : 1 – 24
LvdK 460 vers 1 en 3
Bijbellezing, NBV: Hebreeën 11 : 1 – 6
“Stel mijn vertrouwen” - het Kornhorns kwartet
Overdenking “Wandelend het nieuwe jaar in”
“Ik wandel in het licht met Jezus” - het Kornhorns kwartet
Gedicht
LvdK 465 vers 1, 2 en 3
Dankgebed
“Groot is uw trouw o Heer” - het Kornhorns kwartet
“Ga nu heen in vrede" - het Kornhorns kwartet

Oudejaarsdag 31 december 2021

Uitzenddienst, 19.30u, br. E. Evers

Welkom en mededelingen
Lezen: Johannes 8 vers 12 door Annerieke Hoolsema
Zingen, OB: Psalm 90 vers 1 en 9
Persoonlijk gebed
Onze hulp
Zingen, OB: Psalm 84 vers 3 en 4
Gebed
Zingen, NB: Psalm 103 vers 5 en 7
Bijbellezing, HSV: Richteren 6 : 1-32
Preek “Waarom is dit alles ons overkomen?”
(Richteren 6 : 13-16)
Zingen: LvdK 293 vers 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Dankgebed
Zingen, LvdK 456
We bidden om de zegen van de Here

De collecten zijn bestemd voor de kerk, evangelieverkondiging Israël, voedselbank Grootegast- Marum. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.