De aanmeldprocedure voor de diensten wordt gehandhaafd t/m 18 juli. Daarna kunt u bij bezoek van een dienst uw naam noteren op de lijsten in de hallen, aanmelden vooraf via de website is dan niet meer nodig.

Nieuwsbrieven worden alleen nog bezorgd bij gemeenteleden met kerktelefoon.

Vanaf 11 juli is er elke zondag weer kinderoppas.

 

Hieronder volgen enkele bijzonderheden ter informatie

Er is voorlopig één dienst per zondag die begint, indien mogelijk om 09:15 uur.  (zie kerkdiensten)
Er wordt gecollecteerd bij uitgaan van de kerk, de luisteraars thuis kunnen hun bijdragen overmaken. 


Algemene regel: we volgen de richtlijnen van de Overheid en het RIVM.

De onderstaande maatregelen gelden bij kerkbezoek:
• We houden 1,5 meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren
• Bij verkoudheid, ziekte of positieve testuitslag blijven we thuis, samen met de huisgenoten

De kerk in
• Voor binnenkomst wordt aandacht gevraagd voor gezondheidsklachten via een poster en/of persoonlijke vraag. Hebt u klachten dan gaat u niet naar binnen
• Voor binnenkomst desinfecteren we onze handen
• We nemen plaats op de door de coördinator aangewezen stoel of bank

De kerk uit
• We verlaten het kerkgebouw op aanwijzing van de coördinator

 

Op onderstaande link vindt u het gebruiksplan corona

corona

 

Corona  

Corona houdt ons allemaal in de greep. Het virus zorgt er voor dat het maatschappelijk leven wereldwijd wordt stilgezet. Het heeft invloed op ons werkzame en ons sociale leven. Scholen worden gesloten, opa en oma in het verzorgingshuis mogen geen bezoek en het medisch personeel en artsen maken overuren. Heel de strakke planning van de westerse wereld loopt vast, alle maakbaarheid wordt bespot. Niemand kan er omheen: het Corona-virus waart rond.

Corona komt uit het Latijn en betekent kroon of krans. Gezien de macht en de invloed die het virus thans uitoefent is dat een passende naam. Ongedacht dat een virus wereldwijd zo veel invloed kan uitoefenen. Corona: de nieuwe regerende wereldmacht? Je kan je er zomaar ongemakkelijk, zelfs angstig bij voelen.

Het zou ons ook zomaar de moed kunnen ontnemen: want hoe gaat dit verder? En welke “zekerheden” staan nog meer ter discussie als deze crisis op termijn is opgelost?

Al die vragen zouden ons zomaar af kunnen leiden van hoe het werkelijk zit. Wie er werkelijk regeert. Wie gekroond is met de de hoogst kroon. Wie er regeert in eeuwigheid.

Juist in deze veertig dagen tijd (quarantaine) leven we toe naar de aanloop van de kroning van koning Jezus. Voordat Hij echter met eer wordt gekroond door de Vader en Zijn rechtmatige plaats aan de rechterhand van de Vader mag innemen, staat Hem nog een andere kroning te wachten.

Een kroning door de machthebbers van de toenmalige wereld. Machthebbers die aangestoken door het zonde virus een wreed regime uitoefenen over de wereld. Het zonde virus heeft iedereen in zijn greep. Wanneer ze aanvoelen dat Jezus hen wilde onttronen om Gods koninkrijk van recht en gerechtigheid gestalte te geven, grijpen ze slinks en hard in. In een schijnproces kronen ze Jezus als koning der Joden met een doornenkroon... Ze veroordelen Hem tot de kruisdood. Daarmee leek hun macht geborgd en bezegeld.

Hoe wrang voor hen dat zij juist zo hebben meegewerkt aan het reddingsplan wat God heeft bedacht voor deze wereld. Juist door Jezus dood is de schuld van de zonde betaald. En door Jezus opstanding is de macht van zonde en de dood overwonnen. Hij is nu bij zijn Vader in de hemel, gekroond met de eeuwige kroon. Van daar volgt Jezus ons, bidt en pleit Hij voor ons en zorgt Hij voor ons.

Wie gelooft in Jezus en zich vastklampt aan Jezus’ reddend uitgestoken hand, mag met Hem leven in eeuwigheid. Dan leef je van het zonde virus bevrijd met Hem in eeuwigheid. Dan kom je werkelijk tot het doel van je leven.

In deze tijd van onzekerheid die Corona heet, mogen wij onze blik op Jezus richten. Hij is onze hoop en zekerheid, Hij heeft alle macht. Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijne troon!

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer, aanschouw Hem hoe Hij leed. Zijn wonden tonen ’t gans heelal, wat Hij voor ’t mensdom deed. De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer, voor zulke wond’re pracht

Hartelijke groet,
Kees Nijenhuis.