CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

Een levensboom vormt de projectverbeelding in het kerstproject 2016

'Beloofd is Beloofd'.


De levensboom, boom die leven geeft, komt al in het Oude Testament voor in de hof van Eden, waar wij er niet meer bij kunnen.

In het Nieuwe Testament wordt er een nieuwe levensboom geplant bij mensen; Jezus, die gekomen is om nieuw leven te geven! Hij is de verbindende schakel tussen hemel en aarde.


Als je een afbeelding ziet van zo'n levensboom, staat deze meestal in een cirkel waardoor je niet alleen de stam en takken ziet maar ook de wortels. Die wortels laten zien waar de oorsprong van een booms is. Ze houden de boom staande, in evenwicht en zorgen dat de boom kan groeien.


De levens van Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria, vrouwen in de familie van Jezus, staan in dit kerstproject centraal. Het zijn vijf sterke vrouwen geworteld in het geslacht van Jezus. Ze zijn de takken aan onze projectlevensboom, takken die geregeld flink wat te verduren krijgen door de stormen in hun leven. Die de dingen in hun leven geregeld buigen naar hun eigen verlangens tot het barst. Met vaak grote gevolgen. Maar die desondanks toch geloven in een toekomst, vasthouden aan Gods belofte en leven uit zijn genade.

Onze levensboom heeft een stam met vijf takken die staan voor de vijf vrouwen uit de verhalen.
Daaraan worden in de loop van het project vijf onderdelen toegevoegd die hun persoonlijke belofte weerspiegeld. Met dit project laten we Gods niet aflatende trouw zien en de beloften die Hij nakomt! Want 'beloofd is beloofd'!

1e advent :Tamar en de belofte van een nieuw begin

2e advent: Rachab en de belofte van trouw

3e advent: Ruth en de belofte van bescherming

4e advent; Batseba en de belofte van vergeving

Kerst: Maria en de belofte van de Messias

Uitleg bij het liturgisch stuk:

Kerst

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17

Stamboom en familiealbum van Jezus met belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis

De lelie als symbool voor Maria: onschuld en zuiverheid.

Stro en ster verwijzen naar de geboorte van Jezus.

Het blauwe doek met de sterren verwijst naar de talrijke nakomelingen van Abraham

 

 

Uitleg bij het liturgisch stuk:

4e Adventszondag:

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17

Stamboom en familiealbum van Jezus met belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis

de roos als symbool voor Batseba

granaatappel staat voor vruchtbaarheid

 

Uitleg bij het liturgisch stuk:

3e Adventszondag:

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17

Stamboom en familiealbum van Jezus met belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis.

Ruth uitgebeeld door een roze bloem,

rechts de korenaren die Ruth verzamelde en brood dat

symbool staat voor de honger waar Naomi voor vluchtte.

Uitleg bij het liturgisch stuk:

2e Adventszondag

zie: geslachtsregister Mattheus 1: 1-17

Stamboom en familiealbum van Jezus met belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis.

Rachab uitgebeeld als open roos, de gesloten roos staat voor het veilige huis.

Het rode koord: levensdraad voor het hele volk.

Druiven: het beloofde land.

                             
                                                       

Uitleg bij het liturgisch stuk

1e Adventszondag

 zie: geslachtsregister Mattheüs 1: 1-17

Stamboom en familiealbum van Jezus met belangrijke vrouwen uit de voorgeschiedenis.

Tamar betekent dadelpalm, op de linker pagina van het boek een snoer met zegelring.

Rechts een mooie orchidee als symbool voor Tamar in mooie kleding i.p.v. weduwedracht.