CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Pinksteren 

    
  
Met Pinksteren brengen de twaalf apostelen één boodschap
in de talen van de volkeren en zetten alles in vuur en vlam.
De rode kaars staat voor de éne hartverwarmende boodschap
en is omringd door twaalf verschillende, vlammende bloemen.
Het geheel toont eenheid in verscheidenheid.
 
 

Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan.
De takken wijzen als armen naar omhoog, een uiting van vreugde.
Geel van de bloemen = licht, luister, glorie!
Het is de kleur van de zon, de zon die het beeld is van het licht van de Allerhoogste.

 

Goede Vrijdag