CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

Pinksteren 2017

Het gras in het symbolisch stuk is als de Geest van God die uitwaait over de mensen.
De bloemen verbeelden de tongen van vuur die neerdaalde op de apostelen
als teken dat ze vervuld werden met de Heilige Geest.
De 5 bloemen verwijzen naar de gemeenteleden die vandaag belijdenis doen.
Het water in de schaal staat voor de doop.