CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Bevestiging en intrede van ds. R. Jansen

De Bijbel is geopend om te luisteren naar Gods Woord.

Het visnet en de herdersstaf verwijzen naar het werk van de predikant.

De cirkel van klimop beeldt Gods trouw aan ons uit en de bladeren van de vingerplant Zijn dragende handen.

De zeven rode rozen verwijzen naar de Heilige Geest.

De veelkleurige bloemen verbeelden onze gemeente,

die vol vertrouwen de toekomst tegemoet mag gaan met onze nieuwe predikant.