CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Kerst

Er is licht: Jesaja 52: 7-10 Johannes 1: 1-14

De profetie uit Jesaja benadrukt de vreugde om de komst van de Heer.

Dit licht hebben we nodig om de donkere achtergrond van Johannes te kunnen aanhoren.

De koning die verschijnt, blijkt uit het vervolg van Jesaja 52, ook de lijdende knecht des Heren te zijn.

Maar dan geldt ook het omgekeerde, dat de lijdende knecht, de verachte en versmade mens, de koning van God is.

Dat is reden tot vreugde.

Daar is uit 's werelds duist're wolken,

een licht der lichten opgegaan.

Wat heil, een Kind is ons geboren,

een Zoon gegeven door Gods kracht!