CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Kerst

De vlam van de kaars brandt in het hart van de vijfpuntige ster, Het Licht van Christus.

Het getal vijf symboliseert de verbondenheid van God met deze aarde (de vier windstreken).

De kleur wit brengt licht, helderheid, zuiverheid, verlossing, vrede en vreugde tot uitdrukking.

Het is de enige kleur die in staat is om elke andere kleur uit te stralen. Het is de stralenkrans om elke andere kleur heen.

De ster uit Jacob is op aarde verschenen, als Licht van de Eeuwige die ons voorgaat.

Een Kind is ons geboren en Hij zal vrede, vreugde en verlossing brengen. Hemel en aarde worden in dit kind met elkaar verbonden.