CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Advent 

De liturgische kleur is paars als teken van inkeer en verwachting.

De kaarsen zijn ook paars, maar er is één roze. Deze wordt aangestoken op de derde advent, als we vieren dat we Kerst al dicht genaderd zijn.

 

1e Advent

Er brand nu een kaars. Gaandeweg komt het Licht naar de aarde.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegevens heeft, opdat een ieder,  die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe".

 

2e Advent

 Er branden nu twee kaarsen. De aarde, de schepping verwacht de komst van de Here Jezus.

"Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet".

 

 3e Advent

 

Er branden nu drie kaarsen, de derde kleur kaars is roze. Roze staat voor verheugen in de  toekomst: Het licht van het komende feest.
 
Jezus zei: "Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal    het licht des levens hebben".
 

4e Advent

 De vierde kaars is aangestoken. Het wordt steeds lichter in deze wereld. Het is bijna zover dat  Jezus naar de aarde komt.

"Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven  geeft".