CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Liturgie zondag 17 november 2019

Morgendienst, 9,15u, ds. J. Jonkman, Steenwijk

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 75 vers 1,2 en 4
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, Psalm 98 vers 3 en 4
Lezen van de 10 geboden
Zingen, Psalm 111 vers 6
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Natuurlijk
Bijbellezing, 1 Johannes 4:7-18; tekst: vs.18
Zingen, Psalm 107 vers 1 en 7
Preek: “Je hoeft niet bang te zijn”
Zingen: Opwekking 674
Kinderen knd komen terug
Dankgebed
Collecten
Kinderen oppas komen terug
Zingen, Gezang 254 vers 3 en 4 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

Middagdienst, 14 u, ds. R. Jansen

Welkom en mededelingen
Zingen: ‘God kent jou vanaf het begin’
Persoonlijk gebed (we staan)
We spreken uit van Wie we onze hulp verwachten (we staan)
Onze hulp en Groet van God (we staan)
Zingen: The Psalm Project 139
Uitleg van de doop
Zingen: ‘Doop’ Sela Hemelhoog 502
Gebed
Doopvragen (ouders gaan staan)
Zingen: ‘Ik zag een kuikentje’
Gesprek met de kinderen
Zingen: Ik ben veilig in Jezus’ armen
Doop William Marten
Zingen: Opwekking kids 185 (we staan)
Naam wordt symbolisch in Gods handen gelegd
Overhandiging doopkaart
Dankgebed
Luisteren: ‘Een parel in Gods hand’ door Jilke en Arati
Bijbellezing (HSV): Filippenzen 2 vers 1 t/m 18
Verkondiging
Zingen: Sela ‘Mijn herder’
Dankgebed
Collecten
Luisterlied: ‘Ik zal er voor jou zijn’ van Reni en Elisa Krijgsman
Zingen: Opwekking 763
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: Gezang 44 vers 1, 2 en 3 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

 

Liturgie zondag 10 november 2019

Morgendienst, 9,15u, ds. J. Oosterbroek, Kantens

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 434 vers 1 en 2
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Psalm 92 vers 1 en 2
Lezen van de 10 geboden
Zingen: Opwekking 428
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Natuurlijk
Bijbellezing, NBV: Ester 1
Zingen, DNP: Psalm 1 vers 1 en 2
Preek: “God reageert”
Zingen: Psalm 2 vers 1, 3 en 4
Kinderen knd/ zds komen terug
Dankgebed
Collecten
Kinderen oppas komen terug
Zingen: Psalm 93 vers 1 en 3 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

Middagdienst, 14 u, ds. A.A.L Aalderink, Zwaagwesteinde

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 281
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Gezang 395 vers 1 en 4
Gebed
Zingen: Psalm 63 vers 3
Bijbellezing, HSV: Spreuken 11: 1-8,
Mattheus 13: 44-46
Zingen, OB: Psalm 37 vers 2 en 3
Preek: "Wat zou mijn hart nog liever wensen…”
1. Verstrikt in begeerte
2. Verlangen naar de echte schat
Zingen: Psalm 84 vers 1, 3 en 6
Dankgebed
Collecten
Zingen: Pslam 72 vers 4 en 7
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: Gezang 465 vers 4 en 5 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)