CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Zondag 11 april 2021

Morgendienst, 9.15u, ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, NB: Psalm 24 vers 1 en 4
Leefregels van God
Zingen, OB: Psalm 29 vers 1, 5 en 6
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Halleluja
Bijbellezing: 1 Petrus 3:16-22 HSV
Preek Jezus Overwinnaar
(1 Petrus 3:22)
Zingen: Opw 569
Dankgebed
Zingen, OB: Psalm 47 vers 1 en 3
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen, OB: Psalm 93
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Luisteren: Sela - belijdenis   

De collecte is voor de zending, onderhoudsfonds kerk en onkosten uitzenddiensten. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Maandag 5 april, tweede Paasdag

Morgendienst, 10.00 uur door kinderwerkers & commissie bijzondere diensten m.m.v. gemeenteleden

Welkom
Aansteken Paaskaars
Zingen: 10.000 redenen tot dankbaarheid
Gebed
Zingen: samen op weg naar Pasen
1.Jezus is gevangen genomen en veroordeeld
Bijbellezing: Lukas – Hoofdstuk 23: 1-25 BGT
2.Jezus draagt het kruis
Bijbellezing: Johannes – Hoofdstuk 19: 16-17 BGT
Zingen: zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
3.Jezus krijgt hulp van Simon van Cyrene om het kruis te dragen
Bijbellezing: : Lukas – Hoofdstuk 23:26 BGT
4.Jezus troost de vrouwen die om Hem huilen
Bijbellezing: Lukas – Hoofdstuk 23:27-31 BGT
5.Jezus kleren worden onder de soldaten verdeeld
Bijbellezing: Johannes – Hoofdstuk 19: 23-24 BGT
Zingen: Jezus ik wil U bedanken
6.Jezus wordt aan het kruis genageld
Bijbellezing: Lukas – Hoofdstuk 23: 33-35 BGT
7.Jezus doet belofte aan moordenaar aan het kruis naast Hem
Bijbellezing: Lukas – Hoofdstuk 23: 38-43 BGT
8.Jezus spreekt tot Zijn leerling Johannes en Zijn moeder Maria
Bijbellezing: Johannes – Hoofdstuk 19: 25-26 BGT
9.Jezus sterft aan het kruis
Bijbellezing: : Lukas – Hoofdstuk 23: 44-49 BGT
Zingen: wat ging hieraan vooraf? Een Man stierf aan het kruis voor mij
10.Jezus wordt van het kruis afgenomen
Bijbellezing: Lukas – Hoofdstuk 23: 50-53 BGT
11.Jezus wordt in het graf gelegd
Bijbellezing: Lukas – Hoofdstuk 23: 53-56 BGT
12.Jezus staat op uit de dood
Bijbellezing: Lukas – Hoofdstuk 24: 1-12, 36-49 BGT
Zingen: Halleluja
Dankgebed: Onze Vader
Zingen: Het leven krijgt weer kleur
De zegen van God wensen wij elkaar toe door het lied van harte te zingen: De Zegen van God

 

Zondag 4 april, eerste Paasdag

Morgendienst, 09.15u, ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Daar juicht een toon
Leefregels van God
Zingen, OB: Psalm 68 vers 10 en 17
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Halleluja
Bijbellezing: Johannes 20:1-18 NBV
Zingen: Maria kwam bij het graf
Preek Ga!
(Johannes 20:17)
Zingen: Jezus leeft en ik met Hem
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: Opwekking 795
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Zingen: U zij de glorie

De collecte is voor de kerk, bloemenfonds en Oxfam Novib. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Goede vrijdag 2 april 2021

19.30u, ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Persoonlijk gebed en gebed (we staan)
Zingen, OB: Psalm 141 vers 1, 2, 3, 9
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, OB: Psalm 121 vers 1 en 4
1e Bijbellezing: Markus 14:55-65, 15:2-5 NBV
Zingen: Opw 706 vers 1 en 2
2e Bijbellezing: Markus 15:17-20, 27-33 NBV
Zingen: Opw 706 vers 3
3e Bijbellezing: Jesaja 53:3-9 NBV
Zingen: JdH 415
4e Bijbellezing: 1 Petrus 2:13-3:12 NBV
Preek: In de voetsporen van Jezus
(1 Petrus 2:21)
Zingen: Opw 268 vers 1, 3 en 4
Dankgebed
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Luisteren: JdH 472

 

Zondag 28 maart 2021

Morgendienst, 09.15 uur ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars lezen Joh 8:12
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, OB: Psalm 108 vers 1 en 2
Leefregels van God
Zingen, OB: Psalm 118 vers 11, 13 en 14
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Jezus ik wil U bedanken
Bijbellezing: 1 Petrus 2:4-12 NBV
Preek Kostbaar en wonderlijk, geliefden
(1 Petrus 2:7)
Zingen: Opw 785
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: Opw 414
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Luisteren: Opw 550

De collecte is voor de kerk, onderlinge bijstand en Open Doors. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 21 maart 2021

Middagdienst, 14.00 uur kandidaat P. Zuidema

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars en lezen Joh 8:12
Zingen: Kinderopwekking 40
Persoonlijk gebed
Onze hulp en groet van God
Zingen: Psalm 116
Leefregels van God
Gebed met voorbede en dankzegging
Kindermoment
Zingen kinderlied: Jezus ik wil U bedanken
Bijbellezing, NBV Mattheus 14: 13 t/m 36
Preek ‘Ik ben het, wees niet bang’
Mattheus 14: 27
Zingen: Ik zal er zijn- Sela
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ik geloof in God de Vader
We ontvangen de zegen van de Here

De collecte is voor de diaconie, Red een kind en kinderwerk. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 14 maart 2021

Middagdienst, 14.00 uur ds. D.J. Steensma

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars en lezen Joh 8:12
Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Psalm 42 vers 1, 3 en 5
Leefregels van God
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Jezus ik wil u bedanken
Bijbellezing: Johannes 18: 1-11 HSV
Preek Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad
naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u?
(Johannes 18: 4)
Zingen: LvdK 182 vers 1 en 6
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: LvdK 177 vers 1, 2 en 7
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte is voor de kerk, kerkelijke kassen en CGK Vrouw. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Bidstond voor gewas en arbeid 10 maart 2021

19.30 uur ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Er is een God
Gebed
Bijbellezing: Haggaï 1:1-11; 1 Petrus 2:1-5 HSV
Preek Zoek eerst het Koninkrijk van God
(Haggaï 1:7)
Zingen: Opwekking 40
Gebed
Zingen, OB: Psalm 67
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Luisteren: Hier is ons leven

 

Zondag 7 maart 2021

Morgendienst, 9.15 uur ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, NB: Psalm 95 vers 1 en 3
Leefregels van God
Zingen: Het Woord van onze God
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Jezus ik wil U bedanken
Bijbellezing: 1 Petrus 1:22-25 HSV
Preek Leven door het levende en eeuwig blijvende Woord van God
(1 Petrus 1:22-23)
Zingen: Opwekking 705
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: Opwekking 767
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Luisteren: Psalm 133

De collecte is voor de kerk en red een kind. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 28 februari 2021

Morgendienst, 9.15 uur ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars en lezen Joh 8:12
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Opwekking 803
Leefregels van God
Zingen: Opwekking 350
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Op bergen en in dalen
Bijbellezing: 1 Petrus 1:13-21 HSV
Preek Ken je God, de rechtvaardige Rechter?
(1 Petrus 1:17-19)
Zingen, NB: Psalm 103 vers 5 en 7
Dankgebed
Zingen: LvdK 463 vers 1, 4 en 5
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen, Kornhorns Kwartet: Opwekking 123
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Luisteren: Psalm 103 (Zo hoog als de hemel)

De collecte is voor de wijkdames, diaconie en kinderwerk. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.