CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Zondag 13 juni 2021

Morgendienst, 9.15 ds. R. Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Geanne van der Meulen
Lezen Johannes 8 vers 12 door Anna van der Born
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, NB: Psalm 132 vers 4
Leefregels van God
Luisteren: Hier is ons leven – Christian Verwoerd
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Groot en geweldig
Bijbelwoord TEMPEL
Schriftlezingen: Lukas 24:50-53; Handelingen 17:24; 2 Samuël 7:1-7; 1 Koningen 8:27-30; Johannes 2:13-22; Markus 14:53-59; Markus 15:29-30; Johannes 1:14; 1 Corinthe 3:16-17; 1 Corinthe 6:19; 2 Thessalonicenzen 2:3-4; Openbaring 21:1-5; Openbaring 21:10, 15-16; Openbaring 21:22-27
Zingen, NB: Psalm 132 vers 6, 8, 9, 10
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: LvdK 118 vers 1, 2 en 1a (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte is voor: kerkelijke kassen, kerk en kinderoppas. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 6 juni 2021

Morgendienst, 9.15 ds. R. Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Christie Jansen
Lezen Johannes 8: 12 door Silwan Reitzema
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, NB: Psalm 99 vers 1, 2 en 3
Leefregels van God
Zingen, NB: Psalm 99 vers 4, 5, 6 en 8
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Groot en geweldig
Bijbelwoord SCHRIFT
Schriftlezingen: Genesis 4:3-8; Lukas 16:19-31; Johannes 1:45;
Johannes 5:45; Lukas 24:25-27; Lukas 24:44-48;
Exodus 24:12; Exodus 24:1-4; Johannes 19:23-37;
Job 19:23-24; Johannes 2:22; Handelingen 17:10-12
Zingen: ELB 459 vers 1
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: LvdK 300 vers 1, 2 en 6 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte is voor: diaconie en Woord & Daad. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 30 mei 2021

Morgendienst, 9.15u, ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Willemijn de With
Lezen Johannes 8: 12 door Grytsje Henstra
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Opwekking 488
Leefregels van God
Zingen: Opwekking 789
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Groot en geweldig
Inleiding door Hilda en Marit
Zingen: Psalm Project 42 vers 1, 3, 5 OB
Bijbelwoord RUST
Schriftlezingen: Genesis 2:1-3; Exodus 20:8-11; Johannes 5:15-17; Mattheüs 11:28-30
Rusten: In deze stilte
Zingen: Opwekking 717
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: Opwekking 855 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Luisteren, Reyer: Rust

De collecte is voor: kerk, evangelieverkondiging Israël en NBG. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Maandag 24 mei 2021 2e Pinksterdag

Morgendienst, 10.00u, verzorgd door commissie bijzondere diensten

Welkom
Aansteken Paaskaars door Geanne van der Meulen
Lezen Joh 8:12 door Ilse Hut
Zingen: Opwekking 383 (we staan)
Gebed
Zingen, lied 693 - liedboek 2013
Bijbellezing: Johannes 15: 26 -16 :15 BGT
Zingen: JdH 995
Meditatie
Zingen, OB Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4
Gedicht
Zingen: Door de kracht - Elly & Rikkert
Dankgebed
Afsluiting
Zingen: Een toekomst vol van Hoop - Sela (we staan)

Bij de uitgang is de collecte voor Samen in Actie voor corona giro 555.

 

Zondag 23 mei 2021 1e Pinksterdag

Morgendienst, 9.15u, ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Lieke Ester
Lezen Joh 8:12 door Annerieke Hoolsema
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Laat ons samen één zijn - Sela
Leefregels van God
Zingen: Opwekking 763
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Laat Uw kracht zien
Bijbellezing: Handelingen 2:1-21; 1 Petrus 4:14 NBV
Zingen: Opwekking 689
Preek De Geest rust op u
1 Petrus 4:14
Zingen: Opwekking 789
Zingen: Weet je hoe de wind op Pinksteren waaide
Dankgebed
Zingen: Opwekking 460
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: LvdK 477 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte is voor de kerk, zending en diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.