CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Liturgie zondag 15 september 2019

Morgendienst, 9.15u, ds. J. Oosterbroek, Ruinerwold

Welkom en mededelingen
Zingen: Opw 464
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Psalm 92 vers 1 en 2
Lezen van de 10 geboden
Zingen: Gezang 463 vers 1, 4 en 5
Gebed
Kindermoment
Zingen kinderlied: Eén ding weet ik zeker
Bijbellezing, NBV: Psalm 42 en 43
Zingen, Psalm 43 vers 3 en 4
Preek: 'Verlangen naar God'
Zingen, Psalm 42 vers 1, 3 en 5
Kinderen zds/knd komen terug
Dankgebed
Collecten
Kinderen oppas komen terug
Zingen: Opw 123 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

Middagdienst, 14 u, ds. R. Jansen

Vanmiddag is er een aparte liturgie
in verband met de doop van
Floris Ritzo de With.

 

Liturgie zondag 8 september 2019

Morgendienst, 9.15u, ds. R. Jansen

Welkom en mededelingen
Zingen: JdH 287 vers 1, 3 en 4
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: NLB 310 Leefregels van God
Gebed
Zingen: Laat ons samen één zijn
Kindermoment
Zingen kinderlied: Eén ding weet ik zeker
Bijbellezing, NBV: Filippenzen 1:3-8
Preek ‘Samen vol vreugde’
(Filippenzen 1:3-6)
Zingen, NB: Psalm 138
Kinderen zds/knd komen terug
Dankgebed
Collecten – Luisterlied ‘Ik kan niet zonder U’
Kinderen oppas komen terug
Zingen: LvdK 449 vers 3, 4 en 5 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

 

Avonddienst, 18.30 u, ds. R. Jansen sing-in Curringherveld
Welkom
Zingen: Opw. 221
Zingen: Opw 818
Zingen: Opw 764
Zingen: JdH 108 (met accordeon)
Zingen: In de hemel is de Heer
Zingen: Opw 807
Zingen: Opw 123
Zingen: Opw 763
Zingen: Er is een God die hoort
Gebed
Schriftlezing
Meditatie
Zingen: Opw 769
Zingen: OTH 463
Zingen: Opw 832
Zingen: Ik wens jou – Trinity
Zegen
Zingen: Oké4Kids 20