CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Liturgie zondag 21 juli 2019

Morgendienst, 9.15u, ds. J.W. Ester, 's Gravenmoer

Welkom en mededelingen
Zingen, LvdK: Gezang 20 vers 1,3 en 4
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, OB: Psalm 42 vers 1 en 3
Lezen van de tien geboden
Zingen, NB: Psalm 146 vers 1 en 3
Gebed
Kinderen gaan naar zomernevendienst
Bijbellezing, NBV: Genesis 39
Zingen, NB: Psalm 25 vers 2 en 4
Preek: "Jozef, gelovig in een ongelovige omgeving"
          1: Het lijdend dragend
          2: De ander dienend
          3: De schuld vergevend
Zingen, LvdK: Gezang 96 vers 1, 2, 4, 6 en 10
Kinderen zomernevendienst komen terug
Dankgebed
Collecten
Kinderen oppas komen terug
Zingen, LvdK: Gezang 437 vers 1, 2 en 3 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

Middagdienst, 14u, br. H. Helmus

Welkom en mededelingen
Zingen, LvdK: Gezang 437 vers 1, 2 en 3
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp (we staan)
Zingen: Opwekking 125
Gebed
Zingen, DNP: Psalm 87 vers 1, 2, 3 en 4
Bijbellezing, HSV: Ruth 2: 12 tot Ruth 3
Zingen, LvdK: Gezang 304 vers 1, 2, en 3
Preek: "Je moet maar durven!!"
Zingen, LvdK; Gezang 464 vers 1 en 2
Dankgebed
Collecten
Zingen, JDH: 287 vers 1, 3 en 4
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen, LvdK: Gezang 255 vers 1, 2, 3, en 4 (we staan)
We bidden om de zegen van de Here (we staan)

 

Liturgie zondag 14 juli 2019

Morgendienst, 9.15u, ds. H. van der Ham, Dordrecht

Welkom en mededelingen
Zingen, LvdK: Gezang 291 vers 1 en 2
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, OB: Psalm 90 vers 1 en 9
Lezen van de tien geboden
Zingen, LvdK: Psalm 119 vers 1 en 14
Gebed
Bijbellezing, NBV: Psalm 96 en Openbaring 19: 11- 16
Zingen, LvdK: Psalm 96 vers 5,6, en 7
Preek: "Christus komt als de grote Overwinnaar"
           (Openbaring 19:11)
Zingen, OB: Psalm 98: 4
Kinderen zomernevendienst komen terug
Dankgebed
Collecten
Kinderen oppas komen terug
Zingen, LvdK: Psalm 121 vers 1,2 en 4 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

Middagdienst, 14u, ds. H. de Graaf, Harderwijk

Welkom en mededelingen
Zingen, LvdK: Gezang 118 vers 1 en 2
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, OB: Psalm 25 vers 6
Gebed
Zingen, OB: Psalm 118 vers 7
Bijbellezing, HSV: Handelingen 12: 1-17
Zingen, LvdK: Psalm 84 vers 1 en 5
Preek: tekst Hand. 12 : 11a,
"Petrus gered uit de gevangenis: Hij heeft nog een taak."
Zingen, JDH: 283 vers 1 en 2
Dankgebed
Collecten
Zingen, EV liedbundel: 119 vers 1
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen, EV liedbundel: 119 vers 2 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)