CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 
Liturgie zondag 22 april 2018
 
Morgendienst: 9.15 uur ds. R. Jansen 
Welkom en mededelingen
Zingen, DNP: Psalm 116 vers 1, 5 en 8
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp en groet van God (staande)
Zingen: Opwekking 518
Lezen van de 10 geboden
Zingen: Schriftberijming 1 vers 1 en 2
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied o.b.v. Dirk Jan:
             Er is nog zoveel te ontdekken
Bijbellezing, NBV:  Johannes 21 vers14 – 19
Tekst: Johannes 21 vers 17
Preek  Heb je Jezus lief?
           1. Driemaal een vraag
           2. Driemaal een antwoord
           3. Driemaal een opdracht
Zingen, NB: Psalm 18 vers 1 en 9
Kinderen zds/knd komen terug
Dankgebed voor aftredende broeder
Zingen: Johannes de Heer 43
Bevestiging
Zingen, OB: Psalm 134 vers 3 (staane)
Ondertekening, Oproep aan de gemeente
Dankgebed
Collecten
Kinderen oppas komen terug
Zingen, NB: Psalm 73 vers 9 en 10 (staande)
We ontvangen de zegen van de Here  (staande)
Zingen, LvdK: Gezang 456 vers 3 (staande) 
 
Middagdienst: 14.00 uur ds. P. Drost, Delfzijl
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 407
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp en groet van God (staande)
Zingen, DNP:  Psalm 1
Gebed
Zingen, LvdK:  Gezang 445 vers 1 en 2
Bijbellezing, HSV: Lucas 22 vers 1 – 6 en 24 - 34
Zingen, NB: Psalm 51 vers 5
Preek Gedragen door het gebed van Jezus
Zingen, NB: Psalm 138 vers 3 en 4
Dankgebed
Collecten
Zingen: Evangelische Liedbundel 275 vers 1 en 2
Geloofsbelijdenis (staande)                                    
Zingen: Evang. Liedbundel 275 vers 3 en 4 (staande)
We ontvangen de zegen van de Here  (staande)