CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Zondag 28 november 2021

Dienst, 9.15u, ds. S.B. Van der Meulen

Welkom en mededelingen
Aansteken 1e adventskaars door Geanne v/d Meulen
Lezen Johannes 8 vers 12 door Gideon Hut
Zingen: Gezang 125 vers 1, 4 en 5
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen: Psalm 24 vers 2, 4 en 5
Lezen 10 geboden
Gebed en voorbede
Zingen: Opwekking 595
Kindermoment
Kinderlied: Dank U voor deze nieuwe morgen
Bijbellezing, Lucas 1 vers 26-38
Zingen: Gezang 132 vers 1, 2 en 3
Preek: Komt, laten wij aanbidden
Lucas 1:28
Zingen, LvdK: Gezang 134 vers 1, 2 en 3
Kinderen komen terug
Dankgebed
Zingen: Psalm 149 vers 3 en 5 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

Dienst, 14u, kand. P. Zuidema

Welkom en mededelingen
Zingen, DNP: Psalm 87 vers 1 en 2
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, DNP: Psalm 87 vers 3 en 4
Gebed
Zingen, NLB: Gezang 287 vers 1, 2 en 5
Bijbellezing, HSV: Micha 5 vers 1t/m 3 (OT)
Matteüs 1 vers 18 t/m 25 (NT)
Preek: Tel je mee?
Lucas 2 vers 1 t/m 5 (NBV)
Zingen, LvdK: Gezang 146 vers 1, 2, 3 en 4
Dankgebed
Geloofsbelijdenis/Zegen, NLB, Gez. 340b (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecten zijn bestemd voor onderlinge bijstand, de kerk en Red een kind. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

  

Zondag 21 november 2021 Eeuwigheidszondag

Morgendienst, 9.15u, ds. J. Sijtsma

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Lisanne Reitzema
Lezen Johannes 8 vers 12 door Annerieke Hoolsema
Zingen: LvdK 464 vers 1 en 2
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp (we staan)
Zingen: OB, Psalm 56 vers 5 en 6
Leefregels van God
Gebed met voorbede en dankzegging
Zingen: Opwekking 642
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Dank U voor deze nieuwe morgen
Bijbellezing, NBV: Filip. 1: 1-11
Zingen: LvdK 314 vers 1
Preek: Door Gods trouw bewaard!
Zingen: Psalm 145 vers 2 en 4
Kinderen komen terug
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: Psalm 89 vers 1 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

Middagdienst, 14u, br. K.J. Nijenhuis

Welkom en mededelingen
Zingen: LvdK 14 vers 1, 2 en 5
Stil gebed, Votum & Groet (we staan)
Geloofsbelijdenis (we staan)
Gebed
Bijbellezing: Psalm 37: 1-11
Overdenking: Leg je leven in de handen van de HEER
Moment van stilte om te gedenken wie ons ontvallen zijn (we staan)

Else Tine van der Naald-Boerema
22-12-1924 † 22 november 2020

Lezen: Psalm 121: 1 (NBV)
Zingen: Opwekking 123

Albert van der Vaart
2 december 1929 † 19 januari 2021

Lezen: Psalm 57: 2 HSV
Zingen: JdH 523

Luukje van Wijk-Eilander
10 oktober 1927 † 21 januari 2021

Lezen: Psalm 139: 9 en 10 (BGT)
Zingen: Evangelische Liedbundel 413

Harmiena Annegiena van der Tuin-Helmens
28 juni 1933 † 8 april 2021

Lezen: Psalm 133: 1-3 (NBV)
Zingen: Psalm 103 vers 5 en 7 (NB)

Grietje Saapke van der Vaart-Dijkstra
27 januari 1928 † 21 juni 2021

Lezen: Johannes 14: 2 HSV
Zingen: JdH 57

Huite Brandsma
12 april 1933 † 24 juni 2021

Lezen: Joh. 16: 33 (NBV)
Zingen: JdH 33

Bijbellezen, HSV: Openbaring 21 vers 1 t/m 5a
Dankgebed
Collecte: na afloop van de dienst bij het uitgaan van de kerk
Zingen: Nieuwe Liedboek 416 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecten zijn bestemd voor de kerk, evangelieverkondiging Israel en jeugdwerk. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn. 

 

Zondag 14 november 2021

Dienst, 9.15u, ds. R.W.J. Soeters, Leeuwarden

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Yenthe Swieringa
Lezen Johannes 8 vers 12 door Ruben de Vries
Zingen: Opwekking 518
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, DNP: Psalm 68 vers 1 en 9
Lezen 10 geboden
Gebed en voorbede
Zingen, NB: 147 vers 1 en 4
Kindermoment
Kinderlied: Dank U voor deze nieuwe morgen
Bijbellezing, NBV: Exodus 1
Preek: God heeft je gezien
Exodus 1 vers 8
Zingen, LvdK: Gezang 304 vers 1, 2 en 3
Kinderen komen terug
Dankgebed
Zingen: Lied 416 vers 1, 2, 3 en 4 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

Dienst, 14u, br. H. Stuiver

Welkom en mededelingen
Zingen, LvdK: 444 vers 1, 2 en 3
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Zingen, NB: Psalm 97 vers 1 en 3
Gebeden
Zingen: LvdK 473 vers 1 en 10
Bijbellezing, NBV: 1 Samuel 5
Zingen, NB: Psalm 135 vers 3 en 8
Preek: Gezichtsverlies
Samuel 5 vers 3 en 4
Zingen: LvdK 432 vers 1
Dankgebed
Zingen: LvdK 432 vers 3
Geloofsbelijdenis
Zegenbede: Gemeentezang LvdK 456 vers 1, 2 en 3
We bidden om de zegen van de Here (we staan)

De collecten zijn bestemd voor de kerk, zending en Oxfam Novib. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn. 

 

Zondag 7 november 2021

Morgendienst, 9.15u, br. B. Koerts

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Tessa Reitzema
Lezen Johannes 8 vers 12 door Silwan Reitzema
Zingen: Opwekking 717
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp (we staan)
Zingen: Opwekking 123
Leefregels van God
Gebed met voorbede en dankzegging
Zingen: Psalm 130 vers 1, 2 en 3
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Dank U voor deze nieuwe morgen
Inleiding Bijbellezing
Bijbellezing, NBV: Psalm 131:1-3
Zingen: DNP 131 vers 1, 2 en 3
Preek: Life Coaching
Zingen: Opwekking 855
Kinderen komen terug
Dankgebed
Geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: LvdK 293 vers 1 en 2 (we staan)
We bidden om de zegen van de Here (we staan)

Middagdienst, 14u, ds. D.J. Steensma, Veenwouden 

Welkom en mededelingen
Zingen: NB, Psalm 98 vers 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen: NB, Psalm 98 vers 4
Gebed om de opening van het Woord
Bijbellezing, HSV: 1 Tess. 5:1 – 11
Zingen: NB, Psalm 96 vers 6 en 7
Preek: 1 Tess. 5, 5-6
Zingen: LvdK 279 vers 1, 3, 4 en 5
Dankgebed
Apostolische geloofsbelijdenis (we staan)
Zingen: LvdK 279 vers 6 en 7 (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecten zijn bestemd voor de kerk, wijkbezoekers en voedselbank Grootegast-Marum. U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.