CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Liturgie zondag 17 maart 2019

Morgendienst, 9.15u, ds. J.J. Poutsma, Didam

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 407
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp en groet van God ( staande)
Zingen, NB: Psalm 25 vers 1, 2 en 4
Tien Woorden
Zingen: Opwekking 509
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied : Samen op weg naar Pasen
Bijbellezing, NBV: Jesaja 60:1-3
2 Petrus 1:16-21
Openbaring 22:12-21
Zingen: Gezang 160
Bijbellezing, NBV: 2 Petrus 1:19b
Preek: Wij verwachten de komst van de Morgenster
           1. in deze wereld
Zingen: Opwekking 277
Preek: 2. in ons hart
Zingen,OB: Psalm 108 vers 1 en 2
Kinderen zds/ knd komen terug
Dankgebed
Collecte
Kinderen oppas komen terug
Zingen: Gezang 476 vers 1, 4, 5 (staande)
We ontvangen de zegen van de Here (staande)

 

Middagdienst, 14u, br. H. Stuiver

Welkom en mededelingen
Zingen, NB : Psalm 121 vers 1
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp (staande)
Zingen, NB: Psalm 121 vers 2, 3 en 4
Gebed
Zingen: Gezang 168 vers 2, 4 en 5
Bijbellezing, HSV: Lukas 22 : 24 – 34 en 54 - 62
Zingen: Gezang 107 vers 1, 3 en 4
Preek : Geschud, geschonden en toch door God gezonden.
Zingen, NB: Psalm 25 vers 3 en 4
Dankgebed
Collecten
Zingen: Opwekking 674
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: Gezang 460 vers 1 en 3 (staande)
We bidden om de zegen van de Here (staande)
Zingen: Gezang 48 vers 10 (staande)

 

 

Liturgie zondag 10 maart 2019 

Morgendienst, 9.15u, J. Oosterbroek, Kantens

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 457 1, 3 en 4
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp en groet van God (staande)
Zingen: Psalm 84 vers 1 en 2
Lezen van de 10 geboden
Zingen: Opwekking 350
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Samen op weg naar Pasen
Bijbellezing, NBV: Jesaja 25: 6-12 en Lucas 14: 15-24
Zingen: SB 36 vers 2 en 3
Preek: Kom!
Zingen: Opwekking 539
Kinderen zds komen terug
Dankgebed
Collecten
Kinderen oppas komen terug
Zingen: Psalm 150 vers 1 en 2 (staande)
We ontvangen de zegen van de Here (staande)

 

Middagdienst, 14u, br. H. Helmus 

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 255 vers 1, 2, 3 en 4
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp (staande)
Zingen: JdH 205 vers 1 en 4
Gebed
Zingen: ELB 299
Bijbellezing, HSV: Mattheus 16:13-20
Zingen: Opwekking 366
Preek: Wie is Jezus voor jou?
Zingen: Opwekking 71
Dankgebed
Collecten
Zingen: Opwekking 674
Geloofsbelijdenis
Zingen: JdH 19 (staande)
Bidden om de zegen van de Here (staande)