CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 
 
Liturgie zondag 16 september 2018
 
Morgendienst, 9.15u, ds. J. Oosterbroek, Kantens 
Welkom en mededelingen
Zingen, LvdK: Gezang 457: 1, 3 en 4
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp en groet van God (staande)
Zingen, OB: Psalm 43 vers 3 en 4
Lezen van de 10 geboden
Zingen: Opwekking 350
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied, Oke4kids: De Heer is mijn herder
Bijbellezing, NBV: Psalm 73
Zingen, DNP: Psalm 73 vers 6 en 7
Preek: De Rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God!
Zingen: Psalm 16 vers 3 en 4
Kinderen zds/knd komen terug
Dankgebed
Collecten
Kinderen oppas komen terug
Zingen: Opwekking 542 (staande)
We ontvangen de zegen van de Here (staande)
 
Middagdienst, 14u, ds. R. Jansen
Welkom en mededelingen
Zingen:o.l.v Dirk-Jan/ Rianne: Sela – Laat ons samen één zijn
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp en groet van God (staande)
Zingen, NB: Psalm 25 vers 2, 4 en 6
Gebed
Zingen,o.l.v. Dirk-Jan/Rianne: Opwekking voor kinderen 329
Preek Amen
Bijbellezingen, HSV:     Handelingen 8
Deuteronomium 27
Psalm 106
Nehemia 8
2 Corinthe 1
Openbaring 3
Zingen, o.l.v. Dirk-Jan/ Rianne: Opwekking 795
Dankgebed
Collecten
Zingen: Geloofsbelijdenis ELB 274a (staande)
We ontvangen de zegen van de Here (staande)
Zingen, LvdK: Gezang 456 vers 3 (staande)