CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Zondag 12 juli 2020

Uitzending 9.15 uur, br. K.J. Nijenhuis 

Welkom en mededelingen
Zingen: Leid mij Heer
We zijn een ogenblik stil voor God
Onze hulp en groet van God
Gebed
Zingen: Psalm 25 vers 1, 2 en 3
Leefregels van God
Zingen: Welk een vriend is onze Jezus
Kindermoment
Zingen: ‘k stel mijn vertrouwen
Bijbellezing: Psalm 115 HSV
Zingen: DNP 115: 1, 2, 3, 4 en 5 door Dirk Jan en Rianne
Preek
Zingen: Wees mijn verlangen
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Tienduizend redenen
We ontvangen de zegen van de Here
Zingen: De dag door Uwe gunst ontvangen

De collecte is vandaag voor: onderlinge bijstand, kerk en sponsorkinderen Woord en Daad.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn

 

Zondag 5 juli 2020

Uitzending 9.15 uur, ds. J. Oosterbroek

Welkom en mededelingen
Zingen: ‘O machtig God, wij brengen U de eer’
Persoonlijk gebed
Onze hulp en groet van God
Zingen, NB: Psalm 92: 1 en 2 NB
Lezen van de 10 geboden
Zingen: Opwekking 350
Kindermoment
Zingen (kinderlied) Opwekking voor kids 185 ‘De Here zegent jou’
Bijbellezing NBV: Handelingen 8: 9-25
Zingen: LvdK, Gezang 328
Preek over Handelingen 8: 9-25
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 NB
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvdK, Gezang 444
We ontvangen de zegen van de Here

De collecte is vandaag voor: zending, TUA en NBG.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn

 

Zondag 28 juni 2020

Uitzending 9.15 uur, ds. R. Jansen

Welkom en mededelingen
Zingen: Laat ons samen één zijn
Gebed
Onze hulp en groet van God
Zingen, NB: Psalm 33 vers 8
Leefregels Exodus 20 en Romeinen 15:1-7
Zingen: Timotheüs 122
Kindermoment 1
Zingen, de Regenboog: Groot en geweldig
Bijbellezing, NBV: Handelingen 8:4-12
Preek Gods Geest maakt Zijn gemeente Geestdriftig
Handelingen 8:6
Zingen, CGK Kantens & Kornhorn: Opwekking 167 vers 1
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Maak ons tot een licht voor de volken
We ontvangen de zegen van de Here
Zingen: Sela - Maranatha
Kindermoment 2
Zingen: NLB 416

De collecte is vandaag voor: kerk, diaconie en jeugdwerk.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn