CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

Zondag 29 november 2020

Uitzenddienst, 9.15u, ds. Robbert Jansen
Welkom
Gedenken zr. E.T. van der Naald- Boerema
(*22-12-1924 ~ †22-11-2020)
Kornhorns Kwartet: Opwekking 123
Mededelingen
Aansteken Paaskaars door Lisanne Reitzema
Lezen Johannes 8:12 door Marjon Bijma
Kornhorns Kwartet: Psalm 25 vers 2, 4, 6 NB
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Kornhorns Kwartet: LvdK 118
Leefregels van God
Gebed
Kornhorns Kwartet: LvdK 326
Kindermoment
Zingen, kinderlied: De Heer is mijn Herder
Bijbellezing: Lukas 1:1-4 NBV
Preek Dienaren van het Woord?
(Lukas 1:1-4)
Zingen: Opwekking 486
Dankgebed
Zingen: Opwekking 167
Geloofsbelijdenis (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte: Op het rooster staat voor vandaag: onderlinge bijstand, kerk en Red een Kind.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn. 

 

Zondag 22 november 2020 eeuwigheidszondag

Uitzenddienst, 9.15u, ds. Robbert Jansen
Welkom en mededelingen
Zingen: Toekomst vol van Hoop
Aansteken Paaskaars door Geanne v d Meulen
Lezen: Johannes 8 vers 12 door Grytsje Henstra
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God
Kinderen: Geloofsbelijdenis, Opwekking voor kids 75
Gebed
Leefregels van God
Kornhorns Kwartet: JdH 569
Kindermoment
Kinderen: De Heer is mijn Herder
Bijbellezing: Prediker 12:9-14 (NBV)
Preek: Woorden van de Herder doorgeven (Prediker 12:11)

Moment van stilte om te gedenken wie ons ontvallen zijn

Frouwbiena Hendrikje (Féline) Russchen * 24 januari 2020 + 24 januari 2020
Mattheüs 5: 1-4 NBV
Kinderen: Ik ben veilig in Jezus’ armen

Jantje Reitsema-Zijlema * 15 december 1933 + 24 maart 2020
Psalm 23 NBV
Zingen: Heer ik kom tot U

Sjoukje Maaike Bolt-de Bruin * 10 december 1933 + 1 april 2020
Psalm 23 NBV
Zingen: Veilig in Jezus’ armen

Grietje Hovinga-Hovenga * 24 april 1917 + 9 mei 2020
Prediker 12:1-8 NBV
Zingen: Loof de Koning heel mijn wezen

Jan Renkema * 17 april 1940 + 13 juli 2020
Psalm 37:3-6 NBV
Zingen: Lichtstad met Uw paar’len poorten

Gedicht ‘In Gods hand’
Gebed Onze Vader
We ontvangen de zegen van de Here
Zingen, Opwekking 818

De collecte: Op het rooster staat voor vandaag: kerk, evangelieverkondiging Israël en jeugdwerk.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn. 

 

Zondag 15 november 2020

Uitzenddienst, 9.15u, ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars door Lisanne Reitzema
Lezen Johannes 8:12 door Anna v d Born
Kornhorns Kwartet: JdH 970
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Voordragen, NB: Psalm 119 vers 1, 2, 3, 4 en 5
Leefregels van God
Schuldbelijdenis, verootmoediging en gebed
Zingen: Opwekking 125
Kindermoment
Zingen, kinderlied: De Heer is mijn Herder
Bijbellezing: Prediker 11:7-12:8
Preek Jeugd en aandacht
Prediker 12:1
Zingen: God enkel licht
Dankgebed
Kornhorns Kwartet: JdH 14
Geloofsbelijdenis (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecte: Op het rooster staat voor vandaag: kerk, zending en ik geloof het wel.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 8 november 2020

Uitzenddienst, 9.15u, ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Zingen, Kornhorns Kwartet: Vrede van Boven
Aansteken Paaskaars door Christie Jansen
Lezen: Johannes 8 vers 12 door Ruben de Vries
Persoonlijk gebed
Onze hulp en groet van God
Gebed
Reciteren, NB: Psalm 69 vers 4 en 9
Leefregels van God
Zingen: Opwekking 689
Kindermoment
Zingen, kinderlied: De Heer is mijn Herder
Bijbellezing: Prediker 11:1-6; Mattheüs 14:22-33 NBV
Preek: Wat riskeer jij? (Prediker 11:5)
Zingen: Opwekking 704
Dankgebed
Zingen: Gezang 474
Geloofsbelijdenis
We ontvangen de zegen van de Here

De collecte: Op het rooster staat voor vandaag: kerk, wijkdames en ventilatie en verwarming.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Dankdag, woensdag 4 november 2020

Uitzenddienst, 19.30u, br. K.J. Nijenhuis

Welkom en mededelingen
Gez. 44: 1 en 3
Votum en groet
Gebed
Psalm 136: 1, 2, 12 en 13 (Kornhorns Kwartet)
Lezen uit het woord van God Prediker 9: 1-12
Opwekking om te leven vanuit het woord
Gez. 350: 1 en 4 (Kornhorns Kwartet)
Overdenking: Zolang er leven is…
Gez. 390
Dankgebed 
Opwekking 428 
Zegenbede

 

Zondag 1 november 2020

Uitzenddienst, 9.15u, ds. Robbert Jansen

Welkom en mededelingen
Zingen, Kornhorns Kwartet: Een vaste burcht
Aansteken Paaskaars door Matthias ter Maat
Lezen Joh.8: 12 door Geertjan ter Maat
Persoonlijk gebed (we staan)
Onze hulp en groet van God (we staan)
Gebed
Zingen: Sela – Altijd bij U (Psalm 73)
Leefregels van God
Voordragen: LvdK 447
Kindermoment
Zingen, kinderlied: De Heer is mijn Herder
Bijbellezing: Prediker 8 NBV
Preek God doet wat Hij doet
Prediker 8:16-17
Zingen: Opwekking 674
Dankgebed
Zingen: LvdK 293
Geloofsbelijdenis (we staan)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecten: Op het rooster staat voor vandaag: kerk, bloemenfonds, voedselbank Grootegast/Marum.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.