CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Zondag 20 september 2020

Morgendienst 9.15 uur, ds. R. Jansen

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 770
Gebed
Zingen: Timotheüs 129
Corinde de Vries (zang) en Joost van Barneveld (piano) Herv. Gem. Hardinxveld-Giessendam
Onze hulp en groet van God
Leefregels
Zingen, OB: Psalm 56 vers 4 en 5
Rianne van Roon
Kindermoment (nodig: schaar, tijdschriften, kranten, stiften, lijm)
Zingen: Opwekking voor kids 282
Bijbellezing, NBV: Prediker 3:16-4:6
Preek Als ik huil… bewaart U mijn tranen
Prediker 3:17 en 4:1
Zingen: Opwekking 738
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvdK 392 vers 3, 4 en 5
We ontvangen de zegen van de Here
Zingen: JdH 921 vers 1, 3 en 5

De collecten: Op het rooster staat voor vandaag: diaconie, kerkelijke kassen en geluidsinstallatie.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 13 september 2020

Morgendienst 9.15, ds, R. Jansen

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 715 ‘Wat hou ik van Uw huis’ (door Dirk-Jan en Rianne Apoll)
Persoonlijk Gebed, onze hulp en groet van God (we staan)
Leefregels van God (door Lucia)
Luisteren: Truth be told – Matthew West
Kindermoment
Zingen: kinderlied Timotheüs 4
Bijbellezing (NBV): Prediker 3 vers 1 t/m 14 (door Lucia)
Woordverkondiging: ‘Hoop’ (Prediker 3 vers 14)
Zingen: Toekomst vol van hoop – Sela (door Dirk-Jan en Rianne Apoll)
Belijdenisformulier
Luisteren: Wonderlijk – Sela
Belijdenis Lucia Grietje Polman
Orgelspel (door Piet Dijkstra)
Geschenk door wijkouderling
Dankgebed
Zingen: Heer U bent mijn leven (door Dirk-Jan en Rianne Apoll)
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)
Orgelspel

Middagdienst, 14u, ds. R. Jansen
Openluchtdienst met Avondmaalviering in het Curringheveld.

Welkom en mededelingen
Jildou Bakker zingt: Psalmproject 42
Persoonlijk Gebed, onze hulp en groet van God (we staan)
Gebed
Jildou Bakker zingt: - Door de straten
                                    - Even kwijt
Bijbellezing (NBV): Hebreeën 10 vers 19 t/m 25
Woordverkondiging: ‘Er is Hoop!’
Jildou Bakker zingt: Toekomst vol van hoop – Sela
Uitleg viering Heilig Avondmaal
Formulier gebed
Ophalen brood en wijn (tevens collecte)
(muzikale begeleiding Kees Apoll)
Vredegroet
Gemeenschap van brood en wijn
Jildou Bakker zingt: Opwekking 167
Dankzegging en gezamenlijk Onze Vader
Jildou Bakker zingt: - Dat ik niet verloren ben
                                    - Heer ik dank u
Geloofsbelijdenis (we staan)
Jildou Bakker zingt: De Heer is mijn Herder – Marcel en Lydia Zimmer
We ontvangen de zegen van de Here (we staan)

De collecten: Op het rooster staat voor vandaag: kerk, kerkelijke kassen en Woord en Daad.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.

 

Zondag 6 september 2020

Uitzending 9.15 uur, ds, R. Jansen

Welkom en meldingen
Zingen, OB: Psalm 49 vers 1 en 6
Gebed
Onze hulp en groet
Reciteren, NB: Psalm 127 vers 1 en 2
Voorbereiding Heilig Avondmaal en Leefregels
Zingen: Opwekking 281
Kindermoment
Zingen: Timotheüs 143
Bijbellezing, NBV: Prediker 2:11-26; Mattheüs 7:24-29
Zingen: Timotheüs 143
Preek: 'Jagen naar succes'
1.Verwerven
2.Sterven
3.Erven
Prediker 2:22
Zingen: Opwekking 694
Dankgebed
Zingen: Geloofsbelijdenis
We ontvangen de zegen van de Here
Zingen: Christian Verwoerd, Wat een wonder

De collecten: Op het rooster staat voor vandaag: kerk en kinderwerk.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobank IBAN NL37RABO0323702066 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Kornhorn.