CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

Liturgie zondag 11 november 2018

Morgendienst, br. K.J Nijenhuis 

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 27
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp (staande)
Zingen, NB: Psalm 25 vers 4 en 7
Lezen van de 10 geboden
Zingen: Opwekking 595
Gebed
Kindermoment
Zingen, kinderlied: Opwekking 46 – Vader ik aanbid u
Bijbellezing, NBV: Nehemia 3:34 – 4:17
Zingen, DNP: Psalm 127 vers 1 en 2
Preek: Wat een klus!
Zingen, DNP: Psalm 138 vers 1, 2 en 3
Kinderen zds komen terug
Dankgebed
Collecten
Kinderen oppas komen terug
Zingen: Evangelische Liedbundel 413 ( staande)
We bidden om de zegen van de Here (staande)

Middagdienst, 14u, ds. J. Oosterbroek, Kantens 

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 717
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp en groet van God (staande)
Zingen: Opwekking 136
Gebed
Zingen, LvdK: Gezang 328 vers 1 en 2
Bijbellezing, HSV: Psalm 56
Zingen, DNP: Psalm 42 vers 2 en 3
Preek
Zingen: Psalm 56 vers 3 en 4
Dankgebed
Collecten
Zingen: Psalm 5 vers 6 en 7
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen, LvdK: Gezang 392: 3, 4 en 5 ( staande)
We ontvangen de zegen van de Heere (staande)