Met onderstaand inschrijfformulier kunt u leden van een huishouden aanmelden als bezoeker of medewerker voor de eerstvolgende dienst. 

Aanmelden is verplicht.

Geef duidelijk aan met hoeveel bezoekers en met hoeveel medewerkers u komt. Een medewerker is geen bezoeker en een bezoeker geen medewerker. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 18u twee dagen voor de dienst (dus tot vrijdag 18u voor een zondag en tot maandag 18u voor bijvoorbeeld dankdag op woensdag).

Hoort u niets, dan is de aanmelding akkoord. Bij overschrijding van het maximale aantal kan er contact worden opgenomen.

 

BEZOEKERS moeten eerst de beschikbaarheid checken: Check beschikbaarheid 

Aanmelden voor het bezoeken van diensten die rood gekleurd zijn, is niet toegestaan.

Aanmelden als MEDEWERKER kan altijd.