Meld je aan als je een taak vervult in de dienst. Huisgenoten mogen mee, tenzij er al 30 aanwezigen (inclusief kinderen) in de dienst zijn. Aanmelden is verplicht. 

Met onderstaand inschrijfformulier kunt u een huishouden aanmelden voor de eerstvolgende dienst.

Aanmelden kan tot uiterlijk 18u twee dagen voor de dienst (dus tot vrijdag 18u voor een zondag en tot maandag 18u voor bijvoorbeeld dankdag op woensdag).

Hoort u niets, dan is de aanmelding akkoord. Bij overschrijding van het maximale aantal kan er contact worden opgenomen.