CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Het team van Wijkdames bestaat momenteel uit 10 dames en hebben als taak het bezoeken van ouderen en langdurig zieken om zo een directe band te leggen tussen hen en de gemeente.

Bezoeken worden ook afgelegd bij huwelijksjubilea, geboorte, nieuwe leden, trouwdiensten, sterfgevallen en begrafenissen.

De wijkdames vergaderen eens per maand en organiseren jaarlijks de kerstviering met broodmaaltijd en uitje voor ouderen en bezorgen op Goede Vrijdag een paaspresentje.