CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

Life Explored

We merken dat veel broeders en zusters behoefte hebben om samen met anderen zich te verdiepen in Gods woord en er over te praten en zo aan geloofsopbouw te doen. Het is goed en fijn om dit samen te doen, daarom starten we binnenkort met de gespreksbijeenkomsten van LE (Life Explored). 

Aan de hand van een boekje en dvd willen we samen in 7 avonden ontdekken waar we nu werkelijk voor leven en toont ons hoe God, in Christus, ons diepste verlangen naar geluk beantwoordt.  We komen 1 maal per 2 weken bij elkaar in de Schakel. U en jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen. We beginnen om 19.45 uur met koffie en thee.

Voor meer informatie en opgave: 
Anneke Vogelzang  of Marianna Pera 
 
 

Levensdoelgroep

Wilt u of jij in 11 lessen nadenken over het doel van je leven?
Dan is de levensdoelgroep misschien iets voor u/jou.
We komen 1x in de veertien dagen bij elkaar.
De data wordt in de agenda vermeld.