CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

De gemeentegroeigroep is een mooie manier om samen met andere mensen in contact te komen en met elkaar te spreken over ons geloof. Het doel van deze bijeenkomsten is; opbouw van ons persoonlijk geloof en opbouw van Gods gemeente. In liefde elkaar dienen en samen God eren.

Het thema van dit seizoen is : Bergen met een boodschap
Een avontuurlijke trektocht langs bergen in Israël,
Die bergen blijken ons wat te zeggen te hebben. Soms op een heel verrassende manier.
De hoogtepunten van Israëls geschiedenis vonden plaats op letterlijke hoogtepunten.
Het zelfde gold voor het leven van Jezus.
Ook voor ons zijn deze bergtoppen van grote betekenis.
We slaan de Bijbel open om te zien wat God ons wil zeggen over de bergen.
De weg die God met zijn volk ging, ging over bergen en dalen. En niet alleen de Israëlieten, ook wij weten dat een mensenleven hoogte-en dieptepunten kent.

We hopen u en jou te mogen ontmoeten. Ook als u/jij nog niet eerder bent geweest heten we u en jou van harte welkom!