Aanpassing vanaf 5 juni: In plaats van 30 bezoekers, mogen er vanaf zondag 6 juni 60 bezoekers (exclusief medewerkers) zich aanmelden voor de kerkdienst.

 

Vanaf 5 juni mogen er ipv 30 60 bezoekers 

Vanaf D.V. 9 mei 2021 hopen we weer diensten te houden in het kerkgebouw. Dat is goed nieuws!

Met elkaar willen we zorgen dat de diensten zo goed mogelijk zullen verlopen.

Hieronder volgen enkele bijzonderheden ter informatie.

De dienst
Er is voorlopig één dienst per zondag die begint om 09:15.
In deze dienst zijn maximaal 30 bezoekers toegestaan, exclusief gemeenteleden die een taak uitvoeren in de dienst (als voorbeeld: In een dienst met 30 bezoekers en 15 medewerkers zijn er dus totaal 45 personen in de kerk en Schakel).
De orde van dienst is zodanig opgezet dat gemeenteleden die zich daarvoor hebben opgegeven op één of andere wijze worden ingezet bij de eredienst.
In de diensten zal geen samenzang zijn.
Er wordt gecollecteerd bij uitgaan van de kerk, de luisteraars thuis kunnen hun bijdragen overmaken.

Aanmelden
Zowel bezoekers als medewerkers moeten zich aanmelden via de site.
Gemeenteleden die zich niet digitaal kunnen aanmelden vragen een ander dat voor hen te doen of doen eventueel een beroep op de wijkdiaken.

Tijdig aanwezig
Voor iedereen die een taak heeft geldt: 08:45 aanwezig zijn.
De kerkdeuren worden om 09:00 geopend voor bezoekers.
Predikant, ouderling en diaken van dienst verzamelen tijdig in de consistorie en komen 09:15 de kerkzaal binnen.

Oppas
• Er is voor de jongste kinderen oppas op aanvraag.

 

 

Op onderstaande link vindt u het gebruiksplan corona

corona

 

Op dit moment wordt de kerkdienst gehouden met zo weinig mogelijk mensen (alleen predikant, ouderling/diaken/kinderwerker, koster en techn. ondersteuning) en is de dienst thuis online te volgen.

 

Kort overzicht kerkbezoek en kerkgebruik

Algemeen
Algemene regel: we volgen de richtlijnen van de Overheid en het RIVM.
De onderstaande maatregelen gelden bij kerkbezoek.
• Per kerkdienst maximaal 30 personen (dat zijn medewerkers inclusief bezoekers en kinderen)
• Iedereen vanaf 13 jaar dient tijdens het lopen gebruik te maken van een mondkapje
• Doordeweekse activiteiten zoveel mogelijk digitaal, maximaal 30 personen in het (kerk)gebouw
• Vergaderen digitaal, tenzij het echt niet anders kan
• We houden 1,5 meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren
• Bij verkoudheid, ziekte of positieve testuitslag blijven we thuis, samen met de huisgenoten

Kerkdiensten
• Medewerkers aan de dienst en eventuele bezoekers registreren zich vooraf via de link op de website (vraag een broer of zus om dit voor u te doen als dat zelf niet lukt) http://www.cgkkornhorn.nl/index.php/kerkdiensten-2017/aanmelden-voor-kerkdienst
• Op de nieuwsbrief wordt aangegeven waar u zich kunt opgeven voor een taak in de dienst (b.v. lezen van de wet, geloofsbelijdenis, enz.)

De kerk in
• Voor binnenkomst wordt nogmaals aandacht gevraagd voor gezondheidsklachten via een poster en/of persoonlijke vraag. Hebt u klachten dan gaat u niet naar binnen
• Voor binnenkomst desinfecteren we onze handen
• We nemen plaats op de door de coördinator aangewezen stoel of bank

De kerk uit
• We verlaten het kerkgebouw op aanwijzing van de coördinator
• We verlaten na de dienst gelijk het kerkgebouw en gaan naar huis

Zie ook het uitgebreide artikel in de vorige editie van het Schakelcontact

 

Corona  

Corona houdt ons allemaal in de greep. Het virus zorgt er voor dat het maatschappelijk leven wereldwijd wordt stilgezet. Het heeft invloed op ons werkzame en ons sociale leven. Scholen worden gesloten, opa en oma in het verzorgingshuis mogen geen bezoek en het medisch personeel en artsen maken overuren. Heel de strakke planning van de westerse wereld loopt vast, alle maakbaarheid wordt bespot. Niemand kan er omheen: het Corona-virus waart rond.

Corona komt uit het Latijn en betekent kroon of krans. Gezien de macht en de invloed die het virus thans uitoefent is dat een passende naam. Ongedacht dat een virus wereldwijd zo veel invloed kan uitoefenen. Corona: de nieuwe regerende wereldmacht? Je kan je er zomaar ongemakkelijk, zelfs angstig bij voelen.

Het zou ons ook zomaar de moed kunnen ontnemen: want hoe gaat dit verder? En welke “zekerheden” staan nog meer ter discussie als deze crisis op termijn is opgelost?

Al die vragen zouden ons zomaar af kunnen leiden van hoe het werkelijk zit. Wie er werkelijk regeert. Wie gekroond is met de de hoogst kroon. Wie er regeert in eeuwigheid.

Juist in deze veertig dagen tijd (quarantaine) leven we toe naar de aanloop van de kroning van koning Jezus. Voordat Hij echter met eer wordt gekroond door de Vader en Zijn rechtmatige plaats aan de rechterhand van de Vader mag innemen, staat Hem nog een andere kroning te wachten.

Een kroning door de machthebbers van de toenmalige wereld. Machthebbers die aangestoken door het zonde virus een wreed regime uitoefenen over de wereld. Het zonde virus heeft iedereen in zijn greep. Wanneer ze aanvoelen dat Jezus hen wilde onttronen om Gods koninkrijk van recht en gerechtigheid gestalte te geven, grijpen ze slinks en hard in. In een schijnproces kronen ze Jezus als koning der Joden met een doornenkroon... Ze veroordelen Hem tot de kruisdood. Daarmee leek hun macht geborgd en bezegeld.

Hoe wrang voor hen dat zij juist zo hebben meegewerkt aan het reddingsplan wat God heeft bedacht voor deze wereld. Juist door Jezus dood is de schuld van de zonde betaald. En door Jezus opstanding is de macht van zonde en de dood overwonnen. Hij is nu bij zijn Vader in de hemel, gekroond met de eeuwige kroon. Van daar volgt Jezus ons, bidt en pleit Hij voor ons en zorgt Hij voor ons.

Wie gelooft in Jezus en zich vastklampt aan Jezus’ reddend uitgestoken hand, mag met Hem leven in eeuwigheid. Dan leef je van het zonde virus bevrijd met Hem in eeuwigheid. Dan kom je werkelijk tot het doel van je leven.

In deze tijd van onzekerheid die Corona heet, mogen wij onze blik op Jezus richten. Hij is onze hoop en zekerheid, Hij heeft alle macht. Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijne troon!

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer, aanschouw Hem hoe Hij leed. Zijn wonden tonen ’t gans heelal, wat Hij voor ’t mensdom deed. De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer, voor zulke wond’re pracht

Hartelijke groet,
Kees Nijenhuis.