CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK

KORNHORN

 

 

Beste lezer,

Inmiddels is het alweer even geleden,
het vakantie bijbelfeest.
Even een korte terugblik, voor iedereen die er wel of niet bij was….

Wat een groot feest was het, deze 3 dagen! Alle 3 dagen hebben we zo'n 55 kinderen mogen verwelkomen. Samen hebben we gezongen, geluisterd naar een bijbelverhaal, genoten van Bram en Britt, spelletjes gedaan, geknutseld, gesprekjes gevoerd, en ze op welke manier dan ook, iets mogen meegeven van de liefde van God.

We hopen dat alle kinderen meegekregen hebben dat ze pas schatrijk zijn, als ze Jezus kennen.

De eerste dag, dinsdag, mochten we ook nog genieten van een lekker bakje patat en vervolgens het poppentheater van Matthijs Vlaardingerbroek. De dagen erna waren net zo feestelijk en zagen we de kinderen genieten en actief meedoen.


Graag willen we iedereen die, op welke manier dan ook, heeft geholpen bij het vakantie bijbelfeest, heel hartelijk bedanken! Door alle hulp en inzet is dit feest een prachtig feest geworden. We danken God voor zoveel enthousiasme en zegeningen.


Namens het vbf team,
Janneke en Nelleke